311/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 34ης/26.10.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     Αρ. Απόφασης 311/2021   3ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την κατακύρωση                                     του  4ου ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ Π/Υ της «Προμήθειας τροφίμων και γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών του Προσώπων». Στο Κιάτο […]

Όλο το άρθρο

169/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της  22ης/15-10-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η     Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .   Αρ. Απόφασης: 169/2021 Περίληψη:  Έγκριση Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/ βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από […]

Όλο το άρθρο

5/2021 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 05/2021 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/26-10-2021 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων. Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021 για ένταξη της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών άρδευσης». Στο Κιάτο σήμερα, στις  26 Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 09:00  στο […]

Όλο το άρθρο

168/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της  22ης/15-10-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η     Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .   Αρ. Απόφασης: 168/2021 Περίληψη:  Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/ βραχεία διαχείριση των συνεπειών από […]

Όλο το άρθρο

308/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 34ης/26.10.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     Αρ. Απόφασης 308/2021   Α’ θέμα προ ημερησίας διάταξης    Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά τη συζήτηση ασκηθείσας ανακοπής πρωτοκόλλου αποβολής Δασαρχείου Κορίνθου. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα […]

Όλο το άρθρο

34η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Κιάτο 22.Οκτωβρίου.2021 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14326 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 22/10/21 34η/2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τρίτη  26η Οκτωβρίου 2021     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) Ø  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο Ø  προς τους αρμόδιους […]

Όλο το άρθρο

10η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

10η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (29-10-2021)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   25-10-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ.226 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                                                           1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα              Βασιλική                                     2.- Παπαβασιλείου                         Νικόλαο                                     3.- Νανόπουλο                               Βασίλειο                                     4.- Βαφειαδάκη                              Αριστείδη                                     […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

                                                                                                           Αριθμ. πρωτ:14248 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Ημ/νία: 21/10/2021 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                           ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής     Προς:   κ.κ. Αντιδημάρχους      Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 26 Οκτωβρίου 2021  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 09:00   σύμφωνα με […]

Όλο το άρθρο

176/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της  22ης/15-10-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η     Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  . Αρ. Απόφασης: 176/2021 Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 305/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Προϋπολογισμού έτους 2021 […]

Όλο το άρθρο

175/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της  22ης/15-10-2021  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η     Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .   Αρ. Απόφασης: 175/2021   Περίληψη:  Έγκριση της αριθ. 291/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχνικού […]

Όλο το άρθρο