8η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

8η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (04-10-2021)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   29-09-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 217 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                                                           1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα              Βασιλική                                     2.- Παπαβασιλείου                         Νικόλαο                                     3.- Νανόπουλο                               Βασίλειο                                     4.- Βαφειαδάκη                              Αριστείδη […]

Όλο το άρθρο

265/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 29ης/21.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 265/2021   20ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 21η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία […]

Όλο το άρθρο

270/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30ης/28.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     Αρ. Απόφασης 270/2021   5ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Έγκριση για την εκτός έδρας κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική […]

Όλο το άρθρο

274/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30ης/28.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     Αρ. Απόφασης 274/2021   9ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Ορισμός δικηγόρου -κατόπιν γνωμοδότησης- συνηγόρου υπεράσπισης ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική […]

Όλο το άρθρο

273/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30ης/28.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     Αρ. Απόφασης 273/2021   8ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Ορισμός δικηγόρου -κατόπιν γνωμοδότησης- συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική […]

Όλο το άρθρο

271/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30ης/28.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 271/2021   6ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Τροποποίηση π/υ 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία […]

Όλο το άρθρο

268/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30ης/28.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     Αρ. Απόφασης 268/2021   3ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» (5/2019 μελέτη). Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η Οικονομική […]

Όλο το άρθρο

267/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30ης/28.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     Αρ. Απόφασης 267/2021   1ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Παράταση (14) συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ που εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του  ν.4745/2020 (covid-19). Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30’πμ συνήλθε η […]

Όλο το άρθρο

266/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30ης/28.09.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     Αρ. Απόφασης 266/2021   9ο θέμα ημερήσιας διάταξης    Ορισμός δικηγόρου -για γνωμοδότηση- περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 236/2021 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ του Πρωτοδικείου Κορίνθου. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 28η Σεπτεμβρίου […]

Όλο το άρθρο