2η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

2η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (2-3-2021)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   25-02-2021 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                   […]

Όλο το άρθρο

42/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6ης/24.02.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 42/2021   θέμα Δ’ προ ημερήσιας διάταξης Ορισμός δικηγόρου, μετά από γνωμοδότηση, για την εκπροσώπηση του ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ενώπιον του Α.Τ. Σικυωνίων σε προκαταρκτική εξέταση (1019/3/111-δ’/23.02.2021) κατόπιν της Α20/5807/28.12.2020 Εισαγγελικής παραγγελίας Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη […]

Όλο το άρθρο

41/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6ης/24.02.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 41/2021   θέμα Γ’ προ ημερήσιας διάταξης Ορισμός δικηγόρου, μετά από γνωμοδότηση, για την εκπροσώπηση του ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ενώπιον του Α.Τ. Σικυωνίων σε προκαταρκτική εξέταση (3021/8/3276-στ’/17.02.2021) κατόπιν της Α20/68/07.01.2021 Εισαγγελικής παραγγελίας Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη […]

Όλο το άρθρο

40/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6ης/24.02.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 40/2021   θέμα Β’ προ ημερήσιας διάταξης Ορισμός δικηγόρου, μετά από γνωμοδότηση, για την εκπροσώπηση του ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ενώπιον του Πταισματοδίκη Σικυώνος σε προκαταρκτική εξέταση (ΠΡΟΚ/Α20/404/14) . Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τετάρτη 24η Φεβρουαρίου 2021 και […]

Όλο το άρθρο

19/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Από το πρακτικό της 2ης/23-02-2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( μέσω  Τηλεδιάσκεψης). Αρ. Απόφασης:  19/2021 Περίληψη: Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου  Σικυωνίων .   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η  του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021 […]

Όλο το άρθρο

38/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5ης/22.02.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 38/2021   θέμα 12ο Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για τον ορισμό ή μη συνηγόρου υπεράσπισης ΜΥΤΤΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 22α Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ […]

Όλο το άρθρο

37/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5ης/22.02.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Αρ. Απόφασης 37/2021 θέμα 11ο Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της 1/2021 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (ΛΑΧΑΝΑ Γεωργίου του Βλασίου).   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 22α Φεβρουαρίου 2021 […]

Όλο το άρθρο

35/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5ης/22.02.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 35/2021   θέμα 9ο Έγκριση της 2/2021 απόφασης ΝΠΙΔ «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με τίτλο «Κατάρτιση και ψήφιση της Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σικυωνίων προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σικυωνίων, για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων […]

Όλο το άρθρο

34/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5ης/22.02.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 34/2021   θέμα 8ο Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ  «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» οικονομικού έτους 2021. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 22α Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία […]

Όλο το άρθρο