21/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2ης/28.01.2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 21/2021   θέμα 2ο Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ» συνολικού π/υ 50.000,00€. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη  28η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση […]

Όλο το άρθρο

20/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2ης/28.01.2021 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 20/2021   θέμα 1ο Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ» συνολικού π/υ 1.399.454,79€ Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη  28η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση […]

Όλο το άρθρο

19/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ης/26.01.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 19/2021   θέμα 21ο Ορισμός δικηγόρου υπεράσπισης του υπαλλήλου ΒΑΣΙΑΚΟΥ ΗΛΙΑ του Κων/νου, (Μ20/886 Κλητήριο Θέσπισμα) κατόπιν γνωμοδότησης. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή […]

Όλο το άρθρο

18/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ης/26.01.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 18/2021   θέμα 20ο Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη κλήσης επαναφοράς προς συζήτηση κατόπιν προδικαστικής απόφασης.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του […]

Όλο το άρθρο

16/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ης/26.01.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 16/2021   θέμα 18ο Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 2,708 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 121) στη θέση «Κοκκινιά» κοινότητας ΚΑΛΙΑΝΩΝ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Ιανουαρίου 2021 […]

Όλο το άρθρο

15/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ης/26.01.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 15/2021   θέμα 17ο Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 1,804 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 514) στη θέση «Καρατζά» κοινότητας ΚΑΛΙΑΝΩΝ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Ιανουαρίου 2021 […]

Όλο το άρθρο

14/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ης/26.01.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 14/2021   θέμα 16ο Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 9,510 στρεμμάτων (αρ. αναδ. 93) στη θέση «Καρατζά» κοινότητας ΚΑΛΙΑΝΩΝ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Ιανουαρίου 2021 […]

Όλο το άρθρο

13/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ης/26.01.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 13/2021   θέμα 15ο Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 1,500 στρεμμάτων στη θέση «Ωνι» κοινότητας ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ […]

Όλο το άρθρο

12/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ης/26.01.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 12/2021   θέμα 14ο Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 1,500 στρεμμάτων στη θέση «Λεμονιά» κοινότητας ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00’πμ […]

Όλο το άρθρο

11/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ης/26.01.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 11/2021   θέμα 13ο Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτήματος 1,000 στρεμμάτων στη θέση «Γκουρίστα ή Γκορίστρα» κοινότητας ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων . Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26η Ιανουαρίου 2021 και […]

Όλο το άρθρο