32η/2020 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   32η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Παρασκευή 27 Νοεμβρίου  2020 Κιάτο 23/11/2020 αριθ. πρωτ.: 12091     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §5) προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων Τσολάκο Γεώργιο Σώκο Δημήτριο Ζάρκο Δημήτριο Σωτηρόπουλο Ιωάννη Λέγγα Μάρκο Ρουμπέκα Γεώργιο         […]

Όλο το άρθρο

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Γ. Γεννηματά 2 202 00, Κιάτο Πληροφορίες: Κ. Πέππα Τηλ. 27423-60104 Fax  27420-23562   Κιάτο, 23/11/2020 Αρ. Πρωτ. 12144     ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ       ΘΕΜΑ:  «Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.»   Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας […]

Όλο το άρθρο

337/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 31ης/16.11.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 337/2020   θέμα 6ο:  Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. (22/2019 αρ. μελέτης). Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε […]

Όλο το άρθρο

336/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 31ης/16.11.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 336/2020   θέμα 5ο:  Έγκριση πρακτικών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε […]

Όλο το άρθρο

335/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 31ης/16.11.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 335/2020   θέμα 4ο:  Κατάπτωση υπέρ του Δήμου Σικυωνίων της εγγύησης συμμετοχής της «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΦΟΙ Β ΚΑΡΑΛΕΚΑ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το διαγωνισμό του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ […]

Όλο το άρθρο

334/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 31ης /16.11.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 334/2020   θέμα 3ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτρονική πληρωμή διοδίων (e-Pass) μέσω πομποδέκτη. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 16η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση η Οικονομική […]

Όλο το άρθρο

330/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30/6.11.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 330/2020   Θέμα 5ο : Τροποποίηση  π/υ τρέχοντος έτους ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 6η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό […]

Όλο το άρθρο

324/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30/06.11.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       Αρ. Απόφασης 324/2020   Θέμα Γ’ : 4η τροποποίηση Π/Υ 2020 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 6η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00’πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, […]

Όλο το άρθρο

266/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 27ης/16-11-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου ( μέσω  Τηλεδιάσκεψης). Αρ. Απόφασης:  266/2020 Περίληψη: Τροποποίηση  Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με την αριθ. 330/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.   Στο  Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την […]

Όλο το άρθρο

265/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 27ης/16-11-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου ( μέσω  Τηλεδιάσκεψης). Αρ. Απόφασης:  265/2020 Περίληψη: Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και  Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με την αριθ. 339/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.   Στο  Δημοτικό […]

Όλο το άρθρο