149/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).   Αρ. Απόφασης:  149/2020 Περίληψη: Επί αιτήματος  χορήγησης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος parking Α.Μ.Ε.Α. επί της οδού Επιγένους αριθ. 7 στην […]

Όλο το άρθρο

148/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).   Αρ. Απόφασης:  148/2020 Περίληψη: Επί αιτήματος της κ. Παρασκευοπούλου Παναγιώτας  περί χορήγησης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος εισόδου – εξόδου οχημάτων  […]

Όλο το άρθρο

146/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).   Αρ. Απόφασης:  146/2020 Περίληψη: Επί του με αριθ. πρωτ. 4128/16-6-2020 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος περί: «Κοπής δένδρων στην Κοινότητα Διμηνιού […]

Όλο το άρθρο

145/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).   Αρ. Απόφασης:  145/2020 Περίληψη: «Επί του με αριθ. πρωτ. 11858(2019)/16-6-2020 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος περί: «Κοπής δένδρου στον αύλιο χώρο […]

Όλο το άρθρο

139/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).   Αρ. Απόφασης:  139/2020 Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 3/2020  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυωνίων –Κιάτου με θέμα: «Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου […]

Όλο το άρθρο

138/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).   Αρ. Απόφασης:  138/2020 Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 2/2020  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος  –Κιάτου με θέμα: «Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου […]

Όλο το άρθρο

135/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης/1-7-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών).   Αρ. Απόφασης:  135/2020 Περίληψη: Έγκριση Σύστασης Αναπτυξιακής Μονομετοχικής Α. Ε. «Αξιοποίησης Ακινήτων και προώθησης Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου Σικυωνίων».   […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου

TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Κορινθίας                                                                          Κιάτο 23-07-2020 Δήμος Σικυωνίων Συμβούλιο Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου                                Αρ. Πρωτ.: 6399   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η         Προς τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου κ.κ.:                 1.- ΚΟΛΟΒΙΝΟ   Παναγιώτη             2.- ΣΠΟΥΛΟ       Ιωάννη               3.- ΛΑΜΠΡΟΥ    Χαρίλαο                  4.- ΒΟΓΙΑΤΖΗ    […]

Όλο το άρθρο

195/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 19/23.07.2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 195/2020   Θέμα: Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΙΝΟΥ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 23η Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00’πμ  συνήλθε σε […]

Όλο το άρθρο

19η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   19η/2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τρίτη 23 Ιουλίου 2020 Κιάτο 23/07/2020 αρ. πρωτ.: .. 9677..     Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6) Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων Τσολάκο Γεώργιο Μυττά Ιωάννη Ζάρκο Δημήτριο […]

Όλο το άρθρο