Πορίσματα ΕΛΓΑ ζημιών από ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ Κρυονερίου

ΚΙΑΤΟ, 29/05/2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ/Τ ΚΟΙΝΟT.: ΚΙΑΤΟΥ-Δ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2742360141 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε,  τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 04/10/2019 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κ.ΚΙΑΤΟΥ – Δ.ΣΙΚΥΩΝΟΣ. […]

Όλο το άρθρο

Πορίσματα ΕΛΓΑ ζημιών από ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ Κιάτου

ΚΙΑΤΟ, 29/05/2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ/Τ ΚΟΙΝΟT.: ΚΙΑΤΟΥ-Δ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2742360141 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε,  τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 04/10/2019 στις καλλιέργειες παραγωγών της Κ.ΚΙΑΤΟΥ – Δ.ΣΙΚΥΩΝΟΣ. […]

Όλο το άρθρο

5η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

5ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (1-6-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κιάτο  28-05-2020 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ. 4176 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                     ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )   Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                                                                                       1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο                                     2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική                                     3.- […]

Όλο το άρθρο

Πορίσματα ΕΛΓΑ ζημιών από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ – ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ

A  Ν Α K  O  I  N  Ω  Σ  Η   Σας γνωρίζουμε ότι κοινοποιήθηκαν από τον ΕΛΓΑ πορίσματα εκτιμήσεων των ζημιών από: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 21-09-2019 στη κοινότητα ΤΙΤΑΝΗΣ, ΧΑΛΑΖΙ της 04-10-2019 στη κοινότητα ΤΙΤΑΝΗΣ, ΧΑΛΑΖΙ της 04-10-2019 στη κοινότητα ΜΠΟΖΙΚΑ, ΧΑΛΑΖΙ της 04-10-2019 στη κοινότητα ΠΑΣΙΟΥ,   Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων Από: 25-05-2020   έως […]

Όλο το άρθρο

113/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/13.05.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ διά περιφοράς  Αρ. Απόφασης 113/2020 Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήσεως ΚΑΡΕΛΗ-ΚΑΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελένης, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 13η Μαΐου 2020 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή                             συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου […]

Όλο το άρθρο

112/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/13.05.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ διά περιφοράς      Αρ. Απόφασης 112/2020   Θέμα: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α438/2019 απόφασης του Τριμελούς Δ/κου Πρωτοδικείου Κορίνθου (προσφυγή Αμαλίας & Ασπασίας Μπαλλά) κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου, δυνάμει της 293/2019 απόφαση ΟΕ. […]

Όλο το άρθρο

111/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/13.05.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ διά περιφοράς      Αρ. Απόφασης 111/2020   Θέμα: Επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου, δυνάμει της 260/2019 απόφαση ΟΕ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 13η Μαΐου 2020 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή                             συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ […]

Όλο το άρθρο

110/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/13.05.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ διά περιφοράς      Αρ. Απόφασης 110/2020   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί αιτήσεως ΛΑΧΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 13η Μαΐου 2020 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή                             συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική […]

Όλο το άρθρο

109/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/13.05.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ διά περιφοράς      Αρ. Απόφασης 109/2020   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου εκπροσώπησης Δήμου Σικυωνίων ενώπιον Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο αγωγής ΣΤΑΘΑΚΟΛΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 13η Μαΐου 2020 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή                             συνήλθε […]

Όλο το άρθρο

108/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/13.05.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ διά περιφοράς      Αρ. Απόφασης 108/2020   Θέμα: 2η τροποποίηση Π/Υ 2020 ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα  Τετάρτη 13η Μαΐου 2020 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή                             συνήλθε σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του […]

Όλο το άρθρο