357/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 34ης /27.11.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:  357/2019   Περίληψη: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής […]

Όλο το άρθρο

356/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 34ης /27.11.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:  356/2019   Περίληψη: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής […]

Όλο το άρθρο

352/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 34ης /27.11.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:  352/2019   Περίληψη: Χορήγηση παράτασης  εκτέλεσης […]

Όλο το άρθρο

351/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Από το πρακτικό της 34ης /27.11.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:  351/2019   Περίληψη:   Χορήγηση παράτασης […]

Όλο το άρθρο

8/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/20.01.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 8/2020   Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» οικονομικού έτους 2020.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 20η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση […]

Όλο το άρθρο

7/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/20.01.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 7/2020   Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 20η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η […]

Όλο το άρθρο

6/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/20.01.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 6/2020   Θέμα: Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 20η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00’ […]

Όλο το άρθρο

5/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/20.01.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 5/2020   Θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή διαγωνισμού της «Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για τα έτη 2020-2021» Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 20η Ιανουαρίου […]

Όλο το άρθρο

4/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/20.01.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 4/2020   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του Τσιάνου Ιωάννη, μετά την αριθμ. 505/18/19.12.2019 Κλήση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου (25/02/2020).   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα […]

Όλο το άρθρο

3/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/20.01.2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ      Αρ. Απόφασης 3/2020   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του Δημάρχου, μετά το αριθμ. Μ19/667/29.11.2019 Κλητήριο Θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου (14/02/2020).   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα […]

Όλο το άρθρο