144/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 144/2019 Περίληψη : Επί της αριθ. 19 /2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων με […]

Όλο το άρθρο

143/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 143/2019 Περίληψη : Επί του αριθ.8039/1/39/8-3-2019 εγγράφου του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων με θέμα: «Αναζήτηση Δημοσίων Οικημάτων για τη […]

Όλο το άρθρο

139/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 139/2019 Περίληψη : Ανάκληση της αριθ. 81/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Έγκριση της αριθ.4/2019 απόφασης του […]

Όλο το άρθρο

49/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 5ης/14.02.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης: 49 /2019 Περίληψη : Επί του από 28-1- 2019 αιτήματος του Λυκείου  Ελληνίδων παράρτημα Κιάτου  Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 14η  Φεβρουαρίου 2019 […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 5ης/2019 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 17-5-2019       Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  05/2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της   16-5-2019   ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης ποσού  προμήθειας  μέσων ατομικής […]

Όλο το άρθρο

156/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.5987   Απόφαση Δημάρχου αριθ.156 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα […]

Όλο το άρθρο

113/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης/02.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 113/2019 Περίληψη : Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Διοργάνωση  Αγώνων «Τρίαθλου στη Λίμνη Δόξα της Δ.Ε. Φενεού».    Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, […]

Όλο το άρθρο

114/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/13.05.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 114/2019   Θέμα: Έγκριση μελέτης, Τεχνικών Προδιαγραφών & Καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας για τη «Δημιουργία ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων».   Στο Κιάτο στο […]

Όλο το άρθρο

104/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/13.05.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 104/2019   Θέμα: Λήψη απόφασης, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου Τασούλη Γαβριήλ, περί της άσκησης ή μη πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά πρωτοκόλλου αποβολής του Δασάρχη Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων. Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 13η Μαΐου […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση 5ης/2019 έκτακτης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                                                                                                                                5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16-5-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 16-5-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ: 127 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης   Πανάγου Αθανάσιος Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Κουτρέτσης Σπυρίδων Γεώργας Χρήστος Σαρχάνης Κωνσταντίνος Ντρίμερης Δημήτριος Τσαμαντά […]

Όλο το άρθρο