ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΚΙΑΤΟ  18-11-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                     Αριθ. Πρωτ. 14060 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Ανακοινώνει ότι:       Έχοντας υπόψη: Το υπ’ αριθ. 390/31-10-2019 έγγραφο του Πρωτοδικείου Κορίνθου   Την 22αν   Νοεμβρίου του έτους  2019 ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα  15:30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί   σε ειδική […]

Όλο το άρθρο

15η/2019 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                                                                                                                               16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  19-11-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 18-11-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ: 315 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης   Πανάγου Αθανάσιος Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Κουτρέτσης Σπυρίδων Γεώργας Χρήστος Σαρχάνης Κωνσταντίνος Ντρίμερης Δημήτριος […]

Όλο το άρθρο

322/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 29ης /29.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:  322/2019 Περίληψη: Επί αιτήματος Γιαννακόπουλου Νικολάου για «Χορήγηση αδείας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος, (Parking), έμπροσθεν της  ιδιοκτησίας του.    Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

321/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 29ης /29.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:  321/2019 Περίληψη: Επί αιτήματος Λίγκα Ιωάννη για «Χορήγηση αδείας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος, (Parking) , έμπροσθεν της  ιδιοκτησίας του.    Στο Κιάτο και στο Δημοτικό […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ       ΚΙΑΤΟ 18/11/2019 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 13724   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,   Σας καλούμε όπως προσέλθετε  στο Δημοτικό  Κατάστημα  του Δήμου μας την 22αν   Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή  και  ώρα 15:30′ […]

Όλο το άρθρο

318/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 29ης /29.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:  318/2019 Περίληψη: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Εργασίες Συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στα Διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

317/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 29ης /29.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:  317/2019 Περίληψη: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος αποθηκών Α.Σ.Ο. &  Αλλαγή Χρήσης                                            (Α’ Ειδικός προϋπολογισμός)».   […]

Όλο το άρθρο

316/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 29ης /29.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:  316/2019 Περίληψη: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο : «Επισκευή συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων» της αριθ. 7/2018 μελέτης της […]

Όλο το άρθρο

315/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 29ης /29.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:  315/2019 Περίληψη: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, αποκατάσταση   ζημιών των οδικών υποδομών και […]

Όλο το άρθρο

314/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 29ης /29.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:  314/2019 Περίληψη: Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου, αποκατάσταση   ζημιών των οδικών υποδομών και […]

Όλο το άρθρο