Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ελληνική Δημοκρατία Νομός Κορινθίας                                                                          Κιάτο 21-11-2019 Δήμος Σικυωνίων Συμβούλιο Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου                                Αρ. Πρωτ.: 14230   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η         Προς τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου κ.κ.:                 1.- ΚΟΛΟΒΙΝΟ   Παναγιώτη             2.- ΣΠΟΥΛΟ       Ιωάννη               3.- ΛΑΜΠΡΟΥ    Χαρίλαο                  4.- ΒΟΓΙΑΤΖΗ    […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

                                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                          Κιάτο 21 Νοεμβρίου 2019 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                               Αριθμ. πρωτ: 14211     Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής   Προς:   κ.κ. Αντιδημάρχους    Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 26  Νοεμβρίου 2019  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και […]

Όλο το άρθρο

238/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/19.11.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 238/2019   Θέμα: Απολογισμός & Ισολογισμός οικονομικού έτους 2018 του ΝΠIΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.) Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 19η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή […]

Όλο το άρθρο

237/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/19.11.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 237/2019   Θέμα: Απολογισμός & Ισολογισμός οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «H ΜΗΚΩΝΗ». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 19η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή […]

Όλο το άρθρο

236/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/19.11.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 236/2019   Θέμα: Απολογισμός & Ισολογισμός οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 19η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του […]

Όλο το άρθρο

230/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/19.11.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 230/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου μετά από γνωμοδότηση (223/19ΑΟΕ), για την εκπροσώπηση των κ.κ. ΜΥΤΤΑ Ιωάννη (3021/8/3249-β’ κλήση), ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Βλασίου (3021/8/3249-α’) και ΒΑΣΙΑΚΟΥ Ηλία (3021/8/3249-γ’ κλήση) ενώπιον του Α.Τ. Σικυωνίων κατόπιν της Α19/1031 εισαγγελικής παραγγελίας.   Στο […]

Όλο το άρθρο

229/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/19.11.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 229/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου μετά από γνωμοδότηση (222/19ΑΟΕ), για την εκπροσώπηση του Δημάρχου ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ναυπλίου κατόπιν της 75/18.03.2019 κλήσης.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 19η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30’πμ, […]

Όλο το άρθρο

231/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/19.11.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 231/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων κατόπιν της ΚΛ747/24.10.2019 κλήσης, ενώπιον του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης κατά τη συζήτηση προσφυγής-αγωγής «Δ.ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 19η Νοεμβρίου […]

Όλο το άρθρο

244/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/19.11.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 244/2019     Θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με αρ. μελέτης 2/2018 και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 19η Νοεμβρίου 2019 […]

Όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

      Επιχειρησιακό Πρόγραμμα        «Υποδομές Μεταφορών,           Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:    «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»   Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει ότι την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του […]

Όλο το άρθρο