210/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/14.10.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 210/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατόπιν αιτήσεως ΙΜΠΡΑΗΜ Χάννα & ΚΛΩΝΗ Αγγελικής.    Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε […]

Όλο το άρθρο

209/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/14.10.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 209/2019 Θέμα: Ορισμός δικηγόρου περί της άσκησης ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α235/2017 απόφασης του Δ/κου Εφετείου Τρίπολης, κατόπιν της 162/2019 απόφασης ΟΕ.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Οκτωβρίου 2019 και […]

Όλο το άρθρο

211/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/14.10.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 211/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για εγγραφή αγωγής του Δήμου Σικυωνίων κατά του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών στο υποθηκοφυλακείο Νεμέας.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Δευτέρα 14η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9:00’πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση […]

Όλο το άρθρο

282/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28ης /03.10.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης:  282/2019 Περίληψη: Ορισμός  εκπροσώπου Δήμου Σικυωνίων στην Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΖΗΡΕΙΑ Α.Ε.  Ο.Τ.Α. »    Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3η […]

Όλο το άρθρο

24/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  07   –  08 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    24  /  2019     ΘΕΜΑ:3ΟΝ   « Περί παρατάσεως άδειας χρήσης μουσικής στην κα Κεφαλά Αγγελική σε κτίριο ιδιοκτησίας της σε κατάστημα Υ.Ε. […]

Όλο το άρθρο

25/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  07   –  08 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    25  /  2019     ΘΕΜΑ:4ΟΝ   « Ανάκληση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. επί της οδού Κλεισθένους 15 στο Κιάτο».     Στο  […]

Όλο το άρθρο

26/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  07   –  08 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    26  /  2019     ΘΕΜΑ:5ΟΝ   « Ανάκληση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. επί της οδού Κλεισθένους 5 στο Κιάτο».     Στο  […]

Όλο το άρθρο

27/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  07   –  08 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    27  /  2019     ΘΕΜΑ:6ΟΝ   « Ανάκληση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. επί της οδού Πετμεζά & Μιαούλη 1 στο Κιάτο».   […]

Όλο το άρθρο

28/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  07   –  08 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    28  /  2019     ΘΕΜΑ:7ΟΝ   « Ανάκληση  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. επί της οδού Εθνικής  Αντίστασης 3 στο Κιάτο».     […]

Όλο το άρθρο

23/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   5    /  07   –  08 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    23  /  2019     ΘΕΜΑ:2ΟΝ   «Περί συζητήσεως  της  αιτήσεως  του κου Κάτσαβου Γεωργίου, περί τοποθετήσεως ελαστικών   κολωνακίων επί της οδού Παπαναστασίου, στην […]

Όλο το άρθρο