20/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  11   –  06 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    20  /  2019     ΘΕΜΑ: 5ΟΝ   « Χορήγηση άδειας παράτασης  ωραρίου χρήσης μουσικής σε Κ.Υ.Ε.  της κας  Γαλιάτσου Μαρίας στην Τ. Κ. […]

Όλο το άρθρο

19/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  11   –  06 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    19  /  2019     ΘΕΜΑ: 4ΟΝ   «Περί  παραχώρησης  χώρου  για άσκηση  υπαίθριας  εμπορικής  δραστηριότητας  της κας  Λαλιώτη Παναγούλας  στην Τ. Κ. Στυμφαλίας..» […]

Όλο το άρθρο

18/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  11   –  06 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    18  /  2019     ΘΕΜΑ: 3ΟΝ   «Γνωμοδότηση ή μη του φακέλου τροποποίηση της απόφασης έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου (Ολοκληρωμένη Διαχείριση […]

Όλο το άρθρο

17/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  11   –  06 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    17  /  2019     ΘΕΜΑ: 2ΟΝ   «Περί συζητήσεως  της  αιτήσεως  του κου   Τριανταφυλλόπουλου  Ανδρέα,  για την τοποθέτηση δύο (2) κολωνακίων έμπροσθεν της […]

Όλο το άρθρο

16/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  11   –  06 –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    16  /  2019     ΘΕΜΑ: 1ΟΝ   «Περί   συζητήσεως  της αιτήσεως  του κου  Σοφιανόπουλου  Δημητρίου, για χορήγηση  άδειας απότμησης πεζοδρομίου κρασπέδου επί […]

Όλο το άρθρο

6/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   3  /  13-5-2019     ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   6 /  2019   Περίληψη: «Περί  εγκρίσεως  του απολογισμού της Σχολικής  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2017. »   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 13η  Μαίου […]

Όλο το άρθρο

164/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/16.07.2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 164/2019     Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, […]

Όλο το άρθρο

163/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/16.07.2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 163/2019     Θέμα: Έγκριση πρακτικού προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού χερσαίας ζώνης Λιμένα Κιάτου». Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 16η Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε […]

Όλο το άρθρο

161/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/12.07.2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 161/2019   Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ τρέχοντος έτους.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Παρασκευή 12η Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00’ πμ συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό […]

Όλο το άρθρο

Περίληψη Διακήρυξης καυσίμων 2019

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Κιάτο  15–07–2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                       Αριθ. Πρωτ: 8396     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ   Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2019» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα […]

Όλο το άρθρο