Πίνακας Θεμάτων 7ης/2019 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 24-6-2019     Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  07/2019  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της   24-6-2019     ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Παραχώρηση αιθουσών του  Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο […]

Όλο το άρθρο

8η/2019 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                                                                                                                               8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25-6-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 25-6-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ:186 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης   Πανάγου Αθανάσιος Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Κουτρέτσης Σπυρίδων Γεώργας Χρήστος Σαρχάνης Κωνσταντίνος Ντρίμερης Δημήτριος Τσαμαντά Ελένη […]

Όλο το άρθρο

7η/2019 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                                                                                                                               7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-6-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 24-6-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ: 182 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης   Πανάγου Αθανάσιος Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική Κουτρέτσης Σπυρίδων Γεώργας Χρήστος Σαρχάνης Κωνσταντίνος Ντρίμερης Δημήτριος Τσαμαντά […]

Όλο το άρθρο

389/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                          Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 34ης/23.10.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης : 389/2018 Περίληψη : Απευθείας εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου ΤΚ Καστανιάς στην Παπαβενετίου Χριστίνα-Βασιλική. Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε […]

Όλο το άρθρο

188/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16ης /11.6.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 188/2019 Περίληψη : Επί αιτήματος Ένωσης Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου, παραχώρησης χώρου για πραγματοποίηση  εκδήλωσης Στο Κιάτο και […]

Όλο το άρθρο

141/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 141/2019 Περίληψη : Αποδοχή Διάθεσης με συμβολικό τίμημα προϊόντων ξύλου από το Κρατικό Εργοστάσιο κατεργασίας ξύλου Καλαμπάκας στην […]

Όλο το άρθρο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της αριθμ. 01 / 22-01-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Κ. ΣΙΚΥΩΝΟΣ – ΚΙΑΤΟΥ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 01 / 22-01-2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου.   Αριθ. Απόφασης :    01 / 2019   ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση για μετονομασία οδού.-         Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (24-06-2019)

                                              7ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (24-06-2019)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   20-06-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                            […]

Όλο το άρθρο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                   ΑΔΑ:ΨΥ4ΝΟΚ3Ξ-8ΞΠ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                             Κιάτο 20 Ιουνίου  2019  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                              Αριθ. πρωτ: 174 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων-N. Κορινθίας προκηρύσσει μία(1) θέση  καθαρίστριας/ καθαριστή α στο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου, με σύμβαση […]

Όλο το άρθρο