10η/2019 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10η /2019 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Παρασκευή  31 Μαΐου 2019   Κιάτο 30/05/2019 αρ. πρωτ.: 6365                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3) ΠΡΟΣ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων   1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη Βασιλική […]

Όλο το άρθρο

177/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 15ης /24.05.2019 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 177/2019 Περίληψη : Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Μαΐου […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Παρασκευή 24 Μαΐου  2019   Κιάτο  24.05.2019 Αρ. πρωτ.: 6212 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΠΡΟΣ α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,   β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.                                                                                            Παρακαλείστε όπως προσέλθετε […]

Όλο το άρθρο

Πρόγραμμα εκλογής για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                Κιάτο  20 Μαϊου 2019 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ‘Εχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου  125  του ν. 3852/2010  « Νεα  Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87) όπως  αντικατάσταθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 “Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α΄133)” […]

Όλο το άρθρο

Πρόγραμμα εκλογής για τις Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                Κιάτο  20 Μαϊου 2019 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   ‘Εχοντας υπόψη:   Τις διατάξεις του άρθρου  125  του ν. 3852/2010  « Νεα  Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87) όπως  ισχύει   Την αριθ. 2/2019 απόφαση  του  […]

Όλο το άρθρο

119/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/23.05.2019 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 119/2019     Θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 23η Μαΐου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία […]

Όλο το άρθρο

9η/2019 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 9η /2019 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Πέμπτη  23 Μαΐου 2019   Κιάτο 23/05/2019 αρ. πρωτ.: 6175                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3) ΠΡΟΣ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων   1. Μυττά Ιωάννη 2. Ζάρκο Δημήτριο 3. Αλεξόπουλο Βασίλειο 4. Μπουζιάνη Βασιλική […]

Όλο το άρθρο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Κιάτο  22-05-2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                       Αριθ. Πρωτ: 6089     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ   Ο Δήμαρχος Σικυωνίων προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον […]

Όλο το άρθρο

158/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 158/2019 Περίληψη : Έγκριση της 36/2019 απόφασης  ΝΠΔΔ Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».   […]

Όλο το άρθρο