168/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης/23.04.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 168/2019 Περίληψη : Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Απριλίου 2019 […]

Όλο το άρθρο

167/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης/23.04.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 167/2019 Περίληψη : Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» μετά την 138/2019 απόφαση […]

Όλο το άρθρο

166/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης/23.04.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 166/2019 Περίληψη : Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων κτιρίων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)  Δ΄ […]

Όλο το άρθρο

157/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 157/2019 Περίληψη : Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – […]

Όλο το άρθρο

156/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 156/2019 Περίληψη : Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροδότησης χερσαίας ζώνης Λιμένος […]

Όλο το άρθρο

155/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 155/2019 Περίληψη : Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Αντιμετώπιση Ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν […]

Όλο το άρθρο

153/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 153/2019 Περίληψη : Άρση διακοπής εργασιών και χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο : Εργασίες συντήρησης […]

Όλο το άρθρο

148/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 148/2019 Περίληψη : Επί του από 19-2-2019 αιτήματος της κ. Μπεγλίτη Σταυρούλας  περί , «Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης […]

Όλο το άρθρο

138/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 138/2019 Περίληψη : Έκτακτη Επιχορήγηση   του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού  Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» , για ενίσχυση του προϋπολογισμού […]

Όλο το άρθρο

136/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 136/2019 Περίληψη : Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροδότηση […]

Όλο το άρθρο