174/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης /24.4.2019 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 174/2019 Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 22/2019 απόφασης  του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων   «Η ΜΗΚΩΝΗ» με […]

Όλο το άρθρο

172/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης/23.04.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 172/2019 Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Απριλίου […]

Όλο το άρθρο

137/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 11ης/17.4.2019    Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 137/2019 Περίληψη : Απευθείας Ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  στη ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε του 2ου υποέργου : Υπογειοποίηση […]

Όλο το άρθρο

99/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/23.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 99/2019   Θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 .   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Μ. Τρίτη 23η Απριλίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, […]

Όλο το άρθρο

98/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/23.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 98/2019   Θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για έκτακτη επιχορήγηση  ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» μετά την 138/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Μ. Τρίτη 23η Απριλίου 2019 και ώρα 11:00’ […]

Όλο το άρθρο

95/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/23.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 95/2019   Θέμα: Έλεγχος Εισηγητικής έκθεσης Α’ τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Μ. Τρίτη 23η Απριλίου 2019 και ώρα 11:00’ πμ συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η […]

Όλο το άρθρο

93/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/23.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 93/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την Πέμπτη 16/05/2019 κατά τη συζήτηση προσφυγής ΖΑΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (ΚΛ564/09.04.2019)   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Μ. Τρίτη 23η […]

Όλο το άρθρο

92/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/23.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 92/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την Πέμπτη 16/05/2019 κατά τη συζήτηση προσφυγής  ΖΑΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΚΛ562/09.04.2019)   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Μ. Τρίτη 23η […]

Όλο το άρθρο

91/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/23.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 91/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την Πέμπτη 16/05/2019 κατά τη συζήτηση προσφυγής ΖΑΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΚΛ560/09.04.2019)   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Μ. Τρίτη 23η […]

Όλο το άρθρο

90/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/23.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   Αρ. Απόφασης 90/2019   Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την Πέμπτη 16/05/2019 κατά τη συζήτηση αγωγής ΑΙΟΝΟΑΙΕΙ ΑΝΑ ΜΑΡΙΑΣ. (ΚΛ569/09.04.2019)   Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Μ. Τρίτη […]

Όλο το άρθρο