Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019   Κιάτο  15/01/2019 Αρ. πρωτ.:……500……….….   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων, β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.   […]

Όλο το άρθρο

97/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΝΠΔΔ)  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                         Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της  19  /31-12-2018   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Αριθμός Απόφασης   97  / 2018   ΘΕΜΑ: 1Ο  (ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)   «Περί   παρατάσεως  ισχύος της […]

Όλο το άρθρο

96/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΝΠΔΔ)  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                         Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της  18  / 28-12-2018   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Αριθμός Απόφασης   96  / 2018   ΘΕΜΑ: 1Ο  (EKTOΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ)   «Περί   παρατάσεως  […]

Όλο το άρθρο

92/2018 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΝΠΔΔ)  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                         Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της  17 / 7- 12 -2018   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Αριθμός Απόφασης   92  / 2018   ΘΕΜΑ: 1Ο   «Έγκριση και  διάθεση  […]

Όλο το άρθρο

380/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 52ο/18-12-2018   ΑΠΟΦΑΣΗ 380/2018   Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη μετά από αίτηση του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνου.   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00’ […]

Όλο το άρθρο

379/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 52ο/18-12-2018   ΑΠΟΦΑΣΗ 379/2018   Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του κου Δομετίου Βασίλειου, μετά το αρ. Δ18/541/27.09.2018 Κλητήριο Θέσπισμα.   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της […]

Όλο το άρθρο

471/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 40ης/19.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 471/2018 Περίληψη : Ανάκληση της  82/2017  απόφασης ΔΣ «Παραχώρηση χρήσης στο ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ του  1ου ορόφου Δημοτικού κτιρίου (κληροδότημα Άννας Τσουτσάνη) επί της οδού Μετ. Σωτήρος της ΔΚ Σικυώνος-Κιάτου» και […]

Όλο το άρθρο

1/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                            ΑΔΑ:7ΝΕ3Ω1Θ-ΧΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.42 ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΑΡΙΘ.1 Ο Δήμαρχος Σικυωνίων έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ιδίου […]

Όλο το άρθρο

484/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 40ης/19.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 484/2018 Περίληψη : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ανόρυξη υδροαρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση «Τρύπα» Τ.Κ. Καισαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας […]

Όλο το άρθρο

482/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 40ης/19.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 482/2018 Περίληψη : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Άρδευσης Τ.Κ. Στυμφαλίας».  Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19  Δεκεμβρίου  2018 […]

Όλο το άρθρο