5/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 2ης/24.01.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης: 5/2019 Περίληψη : Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α Α’ Βαθμού. Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 24  Ιανουαρίου […]

Όλο το άρθρο

3/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 2ης/24.01.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης: 3/2019 Περίληψη :  Έγκριση συμμετοχής και υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» Β΄ Δράση, του Ταμείου Παρακαταθηκών & […]

Όλο το άρθρο

6/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  21   –   01  –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    6  /  2019    ΘΕΜΑ: 6ΟΝ   «Περί συζητήσεως της αιτήσεως  για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων   του  Βαλκάνου  Φωτίου  στην Τ. Κ.   Κάτω    Διμηνιού.»   […]

Όλο το άρθρο

5/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  21   –   01  –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    5 /  2019     ΘΕΜΑ: 5ΟΝ   «Έγκριση εισόδου –εξόδου  οχημάτων επί της αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις του μελλοντικού Οινοποιείου-Εμφιαλωτηρίου, εντός  του γηπέδου […]

Όλο το άρθρο

4/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  21   –   01  –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    4 /  2019     ΘΕΜΑ: 4ΟΝ   «Χορήγηση άδειας  εισόδου-εξόδου  οχημάτων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου  20 στο Κιάτο του κ. Τουμπανάκη Χρήστου» […]

Όλο το άρθρο

3/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  21   –   01  –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    3 /  2019     ΘΕΜΑ: 3ΟΝ «Γνωμοδότηση περί υλοποίησης  της  πράξης Δημιουργία Ολοκληρωμένων  Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών  για Αμ ΕΑ  στη Δ. […]

Όλο το άρθρο

1/2019 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   1    /  21   –   01  –   2019                                                                    Αριθμός  Απόφασης:    1  /  2019     ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητας  για το έτος 2018  βάση των […]

Όλο το άρθρο

1/2019 Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΝΠΔΔ)  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                         Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α   Από το πρακτικό της  1 /    21-01-2019   τακτικής  συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Αριθμός Απόφασης   1  / 2019   ΘΕΜΑ: 1Ο   «Έγκριση και  διάθεση  πιστώσεων για […]

Όλο το άρθρο

390/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 53ο/28-12-2018   ΑΠΟΦΑΣΗ 390/2018   Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση κατατεθείσας αγωγής Αργυρόπουλου Ηλία και λοιπών.   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Δεκεμβρίου του έτους […]

Όλο το άρθρο

391/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 53ο/28-12-2018   ΑΠΟΦΑΣΗ 391/2018   Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση κατατεθείσας αγωγής Σκουμπουρδή Νικολάου και λοιπών.   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Δεκεμβρίου του έτους […]

Όλο το άρθρο