Πρόσκληση 19ης/2018 έκτακτης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

19ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (31-12-2018)   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο     31-12–2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ.307 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο                                     2.- Kελλάρη                               Βασίλειο                                     3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο                                     4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο                                     5.- Λούτα                                    Αικατερίνη                                     […]

Όλο το άρθρο

Πίνακας Θεμάτων 19ης/2018 τακτικής συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                         Κιάτο 31-12-2018     Π  Ι  Ν  Α  Κ  Α  Σ     Θ  Ε  Μ  Α  Τ  Ω  Ν   Της  αριθ.  19/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της  28-12-2018   ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ   1. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 36.010,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων […]

Όλο το άρθρο

486/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 41ης/28.12. 2018  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης : 486/2018 Περίληψη : Παράταση της αριθ. 14684/2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της «Α. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με τίτλο:«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων, […]

Όλο το άρθρο

470/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                              Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 40ης/19.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης: 470/2018 Περίληψη : Επιχορήγηση Πολιτιστικών  Συλλόγων  Δήμου Σικυωνίων                                                                                                                Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19  Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, […]

Όλο το άρθρο

469/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                              Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 40ης/19.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.   Αρ. Απόφασης: 469/2018 Περίληψη : Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Σικυωνίων .                                                                                                                       Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 19  Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο […]

Όλο το άρθρο

483/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α Από το πρακτικό της 40ης/19.12.2018  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης: 483/2018 Περίληψη : Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο:  «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου Σφαγεία».    Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

387/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 53ο/28-12-2018   ΑΠΟΦΑΣΗ 387/2018   Περίληψη: Έγκριση 1ου Πρακτικού ανάδειξης αναδόχου ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (Τμήμα Γ’) και έως θέση ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ».   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό […]

Όλο το άρθρο

385/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 53ο/28-12-2018   ΑΠΟΦΑΣΗ 385/2018   Περίληψη: Απευθείας ανάθεση – λόγω κατεπείγοντος – της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ακίνητης περιουσίας  της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», σύμφωνα με την περίπτωση δ1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87). […]

Όλο το άρθρο

384/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 53ο/28-12-2018   ΑΠΟΦΑΣΗ 384/2018   Περίληψη: Απευθείας ανάθεση – λόγω κατεπείγοντος – της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», σύμφωνα με την περίπτωση δ1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87). […]

Όλο το άρθρο

383/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 53ο/28-12-2018   ΑΠΟΦΑΣΗ 383/2018   Περίληψη: Απευθείας ανάθεση – λόγω κατεπείγοντος – της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αρδευτικών δικτύων της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», σύμφωνα με την περίπτωση δ1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87). […]

Όλο το άρθρο