524/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 49ης/29.12.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 524/2017 Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.    Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή 2017 και ώρα 10:30′, συνήλθε υπό την Προεδρία του […]

Όλο το άρθρο

514/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                       Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 48ης/22.12.2017 ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 514/2017 Περίληψη : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών. Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή 2017 και ώρα 19:30′, συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. […]

Όλο το άρθρο

512/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 57ο/29-12-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ 512/2017   Περίληψη: Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η […]

Όλο το άρθρο

481/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 45ης/14.12.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 481/2017 Περίληψη : Ορισμός ενός μέλους στην Επιτροπή Γνωμάτευσης Αισθητικής Αρτιότητας . Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 14η Δεκεμβρίου 2017 […]

Όλο το άρθρο

489/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 45ης/14.12.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 489/2017 Περίληψη : Επί του από 27-10-2017 αιτήματος της κ. Ξενογιάννη Δήμητρας περί :«Χορήγησης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν […]

Όλο το άρθρο

476/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 45ης/14.12.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 476/2017 Περίληψη : Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2016 . Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την […]

Όλο το άρθρο

480/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 45ης/14.12.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 480/2017 Περίληψη : Ορισμός υπόλογου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για το οικονομικό έτος 2018. Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την […]

Όλο το άρθρο

475/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 45ης/14.12.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 475/2017 Περίληψη : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ»     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα […]

Όλο το άρθρο

471/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 45ης/14.12.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 471/2017 Περίληψη : Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ […]

Όλο το άρθρο

469/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 45ης/14.12.2017 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 469/2017 Περίληψη : Ονοματοδοσία του 2ου Νηπιαγωγείου της Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου,   σε «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» . Στο Κιάτο και στο […]

Όλο το άρθρο