20η/2022 Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Αριθ. Πρωτ 15319/30-9-2022

20η  ΤΑΚΤΙΚΗ

Τετάρτη  5 Οκτωβρίου 2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί

στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την   5η  Οκτωβρίου  2022 ημέρα Τετάρτη   και

ώρα 19:30 μ.μ.  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με

τον Ν. 4555/2018 .

Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

α) με φυσική παρουσία και

β) με τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 46731/13-7-2022 για την  λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α Θ Ε Μ Α ΤΑ   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.                  Αποδοχή της με Α.Π.:4128/29.09.2022 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών που αφορά στην Ένταξη των Πράξεων του Δήμου Σικυωνίων στη δράση 4.3.3: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
2.                  Συμπληρωματική Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης .
3.                  Έγκριση Κανονισμού  Λειτουργίας  «Περιπτέρων  στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου».
4.                  Έγκριση Κανονισμού  Λειτουργίας  της «Λαϊκής  Αγοράς  Σικυώνος – Κιάτου».
5.                  Ορισμός δυο Δημοτικών Συμβούλων από την παράταξη της Μειοψηφίας  για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  11 παρ.2 του Ν.4018/2011.
6.                  Έγκριση ή μη χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιοτήτων του Δήμου (Δικτύου Οπτικών Ινών σε Χαντάκια  Φρεατίων και Καμπινών της εταιρίας  (open fiber) στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου.
7.                  Έγκριση της αριθ. 41/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου με θέμα Αίτημα παραχώρησης των γηπέδων αντισφαίρισης (tennis) πλησίον του ΕΠΑ.Λ.
8.                  Έγκριση της αριθ. 33/2022 απόφασης  Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Παραχώρηση του Κλειστου Γυμναστηρίου  του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον Αθλητικό Ομιλο Κιάτου «ΑΡΑΤΟΣ 1893» για την πραγματοποίηση αγώνων Καλαθοσφαίρισης (Μπάσκετ) και Πετοσφαίρισης (Βόλεϊ) περιόδου 2022-2023
9.                  Επί του από 19/9/2022 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομία με θέμα: «Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση ».
10.                Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε  ακίνητο ιδιοκτησίας  της εταιρίας «ΣΤΑΥΡΟΣ  ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΑΕΒΕ»,  στην Κοινότητα Μουλκίου.
11.                Επί του με αριθ. πρωτ. 14474/15-9-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με

Θέμα: «Κοπή Δένδρων» .

12.                Επί του με αριθ. πρωτ. 12095/4-8-2022 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Αίτημα έγκρισης κατασκευών επί της πλατείας Φιλύρα», και της αριθ. 29/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
13.                Έγκριση της αριθ. 311/2022 απόφασης  Ο.Ε.  με θέμα: «Τροποποίηση  Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2022».  
14.                Έγκριση της αριθ. 312/2022 απόφασης  Ο.Ε.  με θέμα: «Τροποποίηση   Προϋπολογισμού έτους 2022».  
15.                Έγκριση Τροποποίησης  Προϋπολογισμού έτους 2022.
16.                Έγκριση Τροποποίησης  Προϋπολογισμού έτους 2022.
17.                Έγκριση Τροποποίησης  Προϋπολογισμού έτους 2022.
18.                Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος   & Προϋπολογισμού έτους 2022
19.                Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος   & Προϋπολογισμού έτους 2022

 

Print Friendly, PDF & Email