2/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                           

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

1η/20 .01. 2022

απόσπασμα πρακτικού

έκτακτης συνεδρίασης

 
αρ. απόφασης

 

2/2022

  2ο θέμα ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη 20η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 8:00’πμ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την                                       υπ’ αριθμ. 660/18.01.2022 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:   -Σταματόπουλος Σ. -Τσολάκος Γεωρ. -Δομετίου Βασ. -Σωτηρόπουλος Ι.  
απόντες: 1. -Ζαχαρόπουλος Ν. -Μαστοράκης Δ. -Ζάρκος Δημ.    

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος υπενθύμισε στα μέλη ότι η παρούσα συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως και κάλεσε την Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου για το κατεπείγον της συνεδρίασης και του ως άνω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018  * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών  την 1/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                     

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 1/19-01-2022 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 1/2022

Θέμα : Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2022

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. πρωτ. 14/14-01-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 & Ν.4555/2018, της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (άρθρο 10) και της εγκυκλίου 643 με Α.Π. 69472/24-09-2021 ΥΠ.ΕΣ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  Αλεξόπουλος Βασίλειος Πρόεδρος 1. Καραβάς Ανδρέας Μέλος
2.  Σκαρμούτσος Νικόλαος Αντιπρόεδρος 2. Παπαβασιλείου Νικόλαος »
3.  Κορωναίος Παρασκευάς Εκ/πος Λ/Τ Μέλος 3. Τσιώτος Βλάσιος »
4.  Τσατσάνης Βασίλειος Μέλος 4. Αδαμοπούλου Πατρινιά »
5.  Δομετίου Βασίλειος Αν/κο Μέλος      Μαρία (Πατρίτσια)  

Στη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης και η κα Παπαδά Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

                                                                                         Θέμα  1ο  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:

 • την από 11-01-2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων έτους 2022:

Με την υπ’ αριθ. οικ. 55040/21-07-2021 Κ.Υ.Α. (Β’ 3291) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό έτος 2022 και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με την παρ. 4 του άρ. 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη προσχεδίου και σχεδίου Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευση του, μετά των αντίστοιχων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών, κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 11 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), το διοικητικό συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του άρ. 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο, στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή.

Σε περίπτωση που ο Π/Υ και το Ο.Π.Δ. δεν καταρτισθούν έως την 15η Νοεμβρίου, τότε το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων και προχωρά στη σύνταξη και ψήφισή του (παρ. 11 άρθρο 77 ν. 4172/2013).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο, επίσης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) έτσι όπως ισχύει σήμερα, με την υπ’ αριθ. 78/2021 απόφασή του, κατάρτισε σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2022, το οποίο η Στατιστική Ανταποκρίτρια του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, ενσωμάτωσε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ., προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), να διατυπώσει γνώμη επ’ αυτού, διαδικασία υποχρεωτική για την ψήφιση και έγκριση του προϋπολογισμού.

Πράγματι το Παρατηρητήριο, με την υπ’ αριθ. 2416/07-01-2022 γνώμη του επί του υποβληθέντος σχεδίου Π/Υ, διαπίστωσε ότι έχουν τηρηθεί σχεδόν πλήρως οι οδηγίες της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α.,  με μόνη επιφύλαξη όσον αφορά το ανώτατο ύψος της ΟΜΑΔΑΣ Ι΄ (Μείωση κατά 1.908,11€) το οποίο ήδη διορθώθηκε από την υπηρεσία μας, ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και συνεπώς, μπορούμε άμεσα να προχωρήσουμε στην τελική ψήφιση αυτού.

Επίσης όσον αφορά τις εισροές από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ), πέραν των ήδη εγκεκριμένων για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, νέες εγγραφές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο όταν υπάρξει απόφαση ένταξης για συγκεκριμένο υποβληθέν αίτημα, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο πλασματικών εγγραφών εσόδων.

Στην κατηγορία των ιδίων εσόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων (δημοτικά τέλη, δικαιώματα, εισφορές κλπ) δεν προβλέπονται αυξήσεις.

Όσον αφορά τα έξοδα, οι εγγραφές τους στον Π/Υ έτους 2022 θα κινηθούν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του 2021, λαμβανομένων υπόψη των ανελαστικών δαπανών (μισθοί προσωπικού, υποχρεωτικές δαπάνες όπως καύσιμα, ενέργεια, επικοινωνίες κλπ), των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μέσω συμβάσεων εκτέλεσης έργων, μελετών, προμηθειών, εργασιών κλπ.

Τέλος, σας καταθέτουμε τον Προϋπολογισμό και το Ο.Π.Δ. έτους 2022, έτσι όπως διαμορφώθηκαν μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. και παρακαλούμε για την κατά νόμο έγκρισή του και προώθησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τελική ψήφισή του, σε ειδική προς το σκοπό αυτό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Κιάτο 11 Ιανουαρίου  2022

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σικυωνίων

Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

ΠΕ 1 Δ/κού – Α’

 

 • τον συνταχθέντα προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» οικονομικού έτους 2022 και την εγγραφή κάθε κονδυλίου εσόδων και εξόδων.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Διοικητικό Συμβουλίου αφού έλαβε υπόψη του :

 • την εισήγηση του κ. Προέδρου,
 • την από 11-01-2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων
 • τον συνταχθέντα προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» οικονομικού έτους 2022 και την εγγραφή κάθε κονδυλίου εσόδων και εξόδων,
 • το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»
 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 • την υπ’ αριθ. οικ. 55040/21.07.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3291 τ. Β’) : Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022,
 • την αριθ. 77/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος έργων του Δ.Λ.Τ. Σικυωνίων έτους 2022,
 • την αριθ. 78/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί κατάρτισης σχεδίου του προϋπολογισμού 2022,
 • την αριθ. πρωτ. 2416/07-01-2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του Π/Υ οικονομικού έτους 2022 του νομικού προσώπου,
 • την ισχύουσα νομοθεσία,

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό & το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων», όπως αυτός συντάχθηκε και σε γενική ανακεφαλαίωση έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   Ε Σ Ο Δ Ω Ν
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 36.000,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 342.200,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 5.455,89
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 66.381,75
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 18.003,67
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 132.054,07
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 600.095,38

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
6 Έξοδα 117.459,68
7 Επενδύσεις 393.407,86
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις 88.227,84
9 Αποθεματικό 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : 600.095,38

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο να προσκομίσει την παρούσα απόφαση στo Δήμο Σικυωνίων για την έγκρισή της.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2022 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 19/01/2022

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Αλεξόπουλος Βασίλειος

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A’ 114) όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως ισχύει,
 • τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ A’ 133) όπως ισχύει,
 • την 1/2022 (ΡΠΛ1ΟΛΩ5-ΣΕΓ) απόφαση ΝΠΔΔ,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί  την συνεδρίαση και το ως άνω θέμα αυτής έκτακτο & κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018 * λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

 

Β. Εγκρίνει την ψήφιση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την 1/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, που αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

 

Γ. Διαβιβάζει την παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων προκειμένου να εγκριθεί το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».

η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2022

συντάχθηκε & υπογράφεται

ο πρόεδρος      τα μέλη

ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 20.01.2022

ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email