2η/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

2ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ( 7-2-2023)    

Aριθ.  Πρωτ. 1855

                                                                                              Ημερομηνία 3-2-2023                                                                                                                        

                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  1.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής

                              1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                              2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                              3.- Σαρχάνη   Κων/νο

                              4.- Σώκο Δημήτριο

                              5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                        6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

                2.-  Tους  Προέδρους των Κοινοτήτων

                      Α.- Πρόεδρο   Κοινότητας   Σικυωνίων-Κιάτου (κ. Λεονάρδου  Αναστάσιο).

                     

 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 7ην    Φεβρουαρίου  2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα  12 : 00  π. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εντοπισμένη τροποποίηση  της Πολεοδομικής Μελέτης Πλατανίων στο Ο.Τ. 404 του οικισμού Κιάτου.
2 Περί χορηγήσεως ή μη για  άδειας  δικτύων διέλευσης για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών  ινών της Εταιρείας «ΟPEN FIBER».
3 Καθορισμός ελαχίστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο.

  

                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                                          ΜΥΤΤΑΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                           

Print Friendly, PDF & Email