2η/2022 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

02 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25-2-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 21-2-2022

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 37

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική

 2. Δομετίου Βασίλειος

 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 5. Γκούμας Σταμάτιος

 6. Μπόκιας Βασίλειος

 7. Τσαμαντά Ελένη

 8. Πάτσιου Ιωάννα

 9. Βαφειαδάκης Αριστείδης

 10. Καλφαντή Βασιλική

 11. Αθανασούλη Ελένη

 12. Ρουμελιώτη Βασιλική

 13. Ζάρκος Ευάγγελος

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης της συνεδρίασης 13:00 και ώρα λήξης 14:00,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών και λοιπών σχετικών εγκυκλίων, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2022 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

 2. Έγκριση αρχικού αιτήματος παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων έτους 2022.

 3. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεσης ποσού για την προμήθεια RAPID TEST KAI KID Συλλογής δειγμάτων για μοριακό έλεγχο κορονοϊού των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

 4. Περί αποδοχής ποσού 26.490,29 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Α΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2022 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 5. Αποδοχή Χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2021-2022».

 6. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση της σχολικής μονάδας του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασίου.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Για τα θέματα παρακαλείσθε έως τη λήξη της συνεδρίασης να ενημερώσετε τη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής στο τηλ. 2742360100 ή στο email: dsikyon@otenet.gr για την ψήφο σας επί των θεμάτων (π.χ θετική, αρνητική ή δήλωση παρόν).

Print Friendly, PDF & Email