2η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-2-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 18-02-2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 18

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική

 2. Δομετίου Βασίλειος

 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων

 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος

 5. Γκούμας Σταμάτιος

 6. Μπόκιας Βασίλειος

 7. Τσαμαντά Ελένη

 8. Πάτσιου Ιωάννα

 9. Βαφειαδάκης Αριστείδης

 10. Καλφαντή Βασιλική

 11. Αθανασούλη Ελένη

 12. Ρουμελιώτη Βασιλική

 13. Ζάρκο Ευάγγελο

Καλείστε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, -μέσω τηλεφώνου- που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΠΝΠ)«Κατεπείγον μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid -19 και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης» ΦΕΚ Α’55/11-03- 2020, την υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του άρθρου 43 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 75/30-3-2020) και 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2021 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

 2. Έγκριση αρχικού αιτήματος παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ(Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων έτους 2021.

 3. Έγκριση διενέργειας και διάθεση πίστωσης προμήθειας γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ(Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων έτους 2021.

 1. Κατανομή ποσού 33.510,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (3η Κατανομή 2018).

 2. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 3. Περί αποδοχής ποσού 32.365,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Α΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2021 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email