2η/2021 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (2-3-2021)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   25-02-2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 40 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                        

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης       

            1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα              Βασιλική

            2.- Παπαβασιλείου                         Νικόλαο

            3.- Νανόπουλο                               Βασίλειο

            4.- Βαφειαδάκη                              Αριστείδη

            5.- Λούτα                                        Αικατερίνη

            6.- Βυτινιώτη                                 Δήμητρα

                                   7.- Πανάγου                                   Παναγιώτα

                                   8.- Εκπρόσωπο  της μαθητικής Κοινότητας  του 1ου  ΕΠΑ. Λ    Κιάτου

                                 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος  όροφος)} την  2αν   Μαρτίου  2021   ημέρα της εβδομάδα  Τρίτη  ώρα  13: 30  μ. μ. σε  τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση,  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                        ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                                         ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί αποδοχή πίστωσης  ποσού  (32.365,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως

(Α΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2021,  και κατανομή  της πίστωσης  στα αντίστοιχα

Συμβούλια των Σχολικών  Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2 Έγκριση και διάθεση  πιστώσεων  για την  Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης καθώς  εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.
3 Περί καθορισμού  όρων δημοπρασίας  κυλικείου του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Γκούρας.
4 Περί συζητήσεως για την παροχή υπηρεσιών  σταθερής τηλεφωνίας στα  Σχολεία   της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email