2η/2021 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

2η/2021

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Κιάτο 28/01/2021

αρ. πρωτ.: …789…..

 

 

Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως*

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο
v  προς τους προέδρους Κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10.00’πμ σε  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                  Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ» συνολικού π/υ 1.399.454,79€.

* για την τήρηση προθεσμιών που ορίζονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης.

 

2.                  Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΡΣΟΥ» συνολικού π/υ 50.000,00€.

* για την τήρηση προθεσμιών που ορίζονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης.

 

 

Print Friendly, PDF & Email