2η/2020 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

2ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της (11-05-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 5-5-2020

NΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 3

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.

1.- Toν κ. Φωκίων Στέκα, Δ/ντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

3.- Tον κ. Μπόκια Βασίλειο, Δ/ντη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

4.- Τον κ. Κατσούλα Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας.

5.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ν. Κορινθίας.

6.- Τον κ. Βαφειαδάκη Αριστείδη, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ.

Σικυωνίων.

7.- Τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.

8.- Τον κ. Κελλάρη Κων/νο , εκπρόσωπο του Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) 1ος Όροφος, την 11ην Μαϊου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2020, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 64.730,00 €ην Κατανομή).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ- ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Print Friendly, PDF & Email