2η/2020 Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

2η/2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020

Κιάτο 04/02/2020

αρ. πρωτ.: 893

 

Η παρούσα γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018,

λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΆΡΘΡΟ 75 §3)

Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

1. Τσολάκο Γεώργιο
2. Μυττά Ιωάννη
3. Ζάρκο Δημήτριο
4. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
5. Λέγγα Μάρκο
6. Ρουμπέκα Γεώργιο

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματα 2) την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12.00’μ σε έκτακτη συνεδρίαση                                            της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν. 4555/2018 (Α’133) προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ, οικονομικού έτους 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email