2η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (16-3-2021)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κιάτο       12-3-2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                           Aριθ. Πρωτ.  2558

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  Α.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής

                                    1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                                    2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                                    3.- Μυττά  Ιωάννη

                                    4.- Σώκο Δημήτριο

                                    5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                    6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

                Β.- Τους  Προέδρους των Κοινοτήτων  Σικυώνος –  (Κιάτου)  και  Μουλκίου.

 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 16ην   Μαρτίου 2021 ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα  11 : 00  π. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Προσωρινές  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στην πόλη του Κιάτου.

 

2 Περί μεταφορά θέσης  ταχυδρομικών γραμματοθυρίδων στην Κοινότητα Μουλκίου, (Περιοχή  Αγ. Γεωργίου.)

 

 

                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                             (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)                                                                                                 

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email