2η/2019 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                  

                                                                                                             2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20-2-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 15-2-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ: 46

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

 1. Πανάγου Αθανάσιο
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Γεώργας Χρήστος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Ντρίμερης Δημήτριος
 7. Τσαμαντά Ελένη
 8. Κουκουμέλη Γεώργιος
 9. Παπαθανασίου Ελένη
 10. Βυτινιώτης  Αλέξιος

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20 Φεβρουαρίου  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 14:00 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και  αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  Υπηρεσιών.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών.
 3. Παραχώρηση αίθουσας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για εθελοντική παράδοση   μαθημάτων θεατρικής αγωγής και  αγωγής λόγου.
 4. Έγκριση αρχικού αιτήματος παροχής υπηρεσιών σε  λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
 5. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Σχολικών μονάδων α) 1ου Δημοτικό Σχολείο Κιάτου και β) 6ου Δημοτικό Σχολείο  Κιάτου.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διακοπή της παράτασης της σύμβασής της.
 7. Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 6o Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 8. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018, προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου   Σικυωνίων.
 9. Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Καλλιάνων για  έλεγχο οικονομικής διαχείρισης της Σχολικής Μονάδας του Δημοτικού Σχολείου Καλλιάνων.
 10. Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2019  και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

 

                                                                      Ο Πρόεδρος της

                                                       Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email