2η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

2ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (05-03-2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Κιάτο    01-03-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.2499

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    

 

                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο      Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου            Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                 Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό             Παύλο

                                    5.- Γεώργα              Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη            Κων/νο

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 5ην Μαρτίου 2019 ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα  12 : 00  π. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Τροποποίηση  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στην περιοχή  του   Κέντρου  Υγείας  Κιάτου.
2 Έγκριση  απότμησης –  υποβιβασμού στάθμης  πεζοδρομίου επί της  δημοτικής  οδού,  για είσοδο – έξοδο στην εγκατάσταση Τυροκομείου, εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας  του κ. Γκορίτσα  Κων/νου, της Τ. Κ. Ματίου του Δήμου Σικυωνίων.
3 Έγκριση εισόδου –εξόδου  οχημάτων επί  της δημοτικής οδού, στο  συγκρότημα  Αποθηκών & Βιοτεχνών (πρώην ΒΕΚΟ) εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας της εταιρείας Χρήστος Θεοχάρης Α.Β.Ε.Τ.Ε. στη θέση (ΚΟΚΚΙΝΙΑ) της Τ.Κ. Μουλκίου του Δήμου Σικυωνίων.

 

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                     ΤΣΙΑΝΟΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email