199/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης /11.6.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 199/2019

Περίληψη : Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης  περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε.  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6728/6-6-2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κουκουμέλης Γεώργιος
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Μπούρης Ευάγγελος
13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 14. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15.  Ραυτόπουλος Γεώργιος 16 Γεώργας Χρήστος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Νανόπουλος Βασίλειος    
       
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρη Ιωάννα 3 Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Χρυσικός Παύλος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Μπακόλιας Παναγιώτης      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :   1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας  
       
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  1. Καραχοντζίτης (Ασπροκάμπου) 2. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)  
       
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σκούπας Α. (Μποζικών) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: κ. Νανόπουλος Βασ. (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος , κ. Σκαρμούτσος Νικ. (μετα την συζήτηση του 10ου θέματος )

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

  

21ο  Θέμα 

Ημερήσιας Διάταξης

Στο 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης  περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε.  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 11/06/2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕ-Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

Κιάτο    11-06-2019  
Πληροφορίες: Β. Κατσιμπούλας

 

ΠΡΟΣ:

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».

Η μορφολογία του Δήμου μας περιλαμβάνει εκτεταμένα περιαστικά δάση και αλσύλλιο εντός του αστικού ιστού.

Προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος εμφάνισης δασικών πυρκαγιών κατά την τρέχουσα περίοδο, πρέπει να γίνουν άμεσα αποκαταστάσεις των δρόμων πρόσβασης και του περιβάλλοντος χώρου αυτών.

Επισημαίνεται επίσης, ότι “…ανεξάρτητα από το ότι προϊόντος του φθινοπώρου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κάμπτεται, ωστόσο, παραμένει ισχυρός λόγω του προηγηθέντος θέρους, κατά κανόνα άνυδρης εποχής. Οπότε σε περίπτωση που εμφανίζονται ανάγκες καθαρισμού του οδικού δικτύου ορισμένης περιοχής, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων στο σύνολό του ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, επιβάλλεται για λόγους προληπτικούς να μην αμελείται η εκτέλεση των σχετικώς επιβαλλόμενων εργασιών” (Ελεγκτικό Συνέδριο, Κλιμ. Τμ. IIV, Πράξη 56/2013).

Η εκτέλεση της υπόψη εργασίας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση ιδίων μέσων του Δήμου μας, γιατί  αφενός το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (συγκεκριμένα υπηρετεί ένας μόνιμος χειριστής μηχανημάτων) και τα  μηχανήματα έργων του Δήμου  δεν επαρκούν.

Για τον λόγο αυτό,

Εισηγούμεθα

Η εργασία με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», να εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά στον καθαρισμό των δρόμων που περιβάλλουν τον αστικό ιστό, καθώς και των αλσυλλίων που βρίσκονται εντός του αστικού χώρου από συσσωρευμένα προϊόντα εκσκαφών, φυτικών γαιών κλπ, με χρονική διάρκεια έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου (31-10-2019).

  Ο  Αν. Προϊστάμενος Τμήματος ΤΕ-Η/Μ

Έργων & Συγκ/νιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά,

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
  • την από 11/06/2019 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • το γεγονός ότι στον εγκριθέντα προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, εγγράφηκε στο σκέλος των εξόδων και στον ΚΑ 02.70.6262.011 πίστωση ποσού 800,00€ , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των  Δημοτικών Συμβούλων  κ.κ. Κ. Σαρχάνη,  Χ. Γεώργα, Γ. Ραυτόπουλος και Γ. Ρουμπέκα

 

Α. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης  περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε.  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση.

 

Β.  Η εν λόγω εργασία θα εκτελεστεί με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  παροχής υπηρεσιών,  σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Γ. Το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών αφορά τον καθαρισμό βλάστησης περιαστικών δασών, των αλσυλλίων που βρίσκονται εντός του αστικού χώρου, καθώς και των δασικών δρόμων που περιβάλλουν τον αστικό ιστό, από συσσωρευμένα προϊόντα εκσκαφών, φυτικών γαιών κλπ, με χρονική διάρκεια έως το τέλος της αντιπυρικής περιόδου

(31-10-2019).

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  199/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11 . 06 . 2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email