19/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αποφάσεις Δημάρχου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΔΑ: ΩΝΣ5Ω1Θ-2Β3

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                             

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                                                                                 

  Απόφαση Δημάρχου αριθ.19

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.
 4. Tα προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά  όρια του Δήμου μας.

 

Αποφασίζουμε

Την μη λειτουργία των παρακάτω  Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για σήμερα 27 Ιανουαρίου 2022 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

 

Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων

 • Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου
 • Νηπιαγωγείο Κρυονερίου
 • Νηπιαγωγείο Μεγάλου Βάλτου
 • Γυμνάσιο Κρυονερίου

 

Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας

 • Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
 • Νηπιαγωγείο Ψαρίου
 • Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας
 • Γυμνάσιο –Λυκειακές Τάξεις  Καλλιάνων

 

Δημοτική  Ενότητα Φενεού

 • Δημοτικό Σχολείο Φενεού
 • Νηπιαγωγείο Μεσινού
 • Γυμνάσιο & Λύκειο Γκούρας

 

 

Ο  Δήμαρχος Σικυωνίων

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

 

 

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες.
 2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
 1. 3. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
Print Friendly, PDF & Email