19/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

Από το πρακτικό της 2ης/24.01.2019  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης: 19/2019

Περίληψη : Επί αιτήματος ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο που προορίζεται για οινοποιείο-εμφιαλωτήριο και βρίσκεται στη θέση «Μπαρίτσα» στην ΤΚ Λαλιωτίου ΔΕ Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 24 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου  σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 622/18.01.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010,  σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3.  Τσιάνος Ιωάννης 4.  Μυττάς Ιωάννης
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Aλεξόπουλος Βασίλειος
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Φιακάς Παναγιώτης 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12.  Ρουμπέκας Γεώργιος
13. Γεώργας Χρήστος 14. Μπακόλιας Παναγιώτης 15. Κελλάρης Βασίλειος 16. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. Σπανός Κωνσταντίνος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.  Κουκουμέλης Γεώργιος
5. Χρυσικός  Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Ραυτόπουλος Γεώργιος 8. Σκαρμούτσος Νικόλαος
9.Λαλιώτης Γεώργιος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.  11. Ζάρκος Δημήτριος  
Πρόεδροι  Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίο
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Σπηλιώτης  Δ. (Κλημεντίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Κλειούφη Γεωργία 10. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 2.Καλαντζής Π. (Γονούσας)  
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος  Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
20.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 

Ο Δημοτικός  Σύμβουλος κ. Σαρχάνης Κων/νος προσήλθε  κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Ρουμπέκας και Π. Μπακόλιας αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 16ο  θέματος

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική  υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 17ο  

Στο 17ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:  Επί αιτήματος ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο που προορίζεται για οινοποιείο-εμφιαλωτήριο και βρίσκεται στη θέση «Μπαρίτσα» στην ΤΚ Λαλιωτίου ΔΕ Σικυωνίων, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αρ. πρωτ. 55/10.01.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, το οποίο ακολουθεί:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ

& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

 

Αρ. Πρωτ. 55

Κιάτο   10/1/2019

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2202 00, ΚΙΑΤΟ

Πληροφορίες: Γ. Μαστέλλου- Β. Παπαβασιλείου

Τηλ 27423-60105, 60106

Fax  27420-23562

 

 

Προς:                    1.Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

2. κ. Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου

                                                                                                                                                                                               

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εισόδου–εξόδου οχημάτων επί της αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις  του μελλοντικού Οινοποιείου-Εμφιαλωτηρίου, εντός του γηπέδου ιδιοκτησίας του κ. Παπαργυρίου Ιωάννη, στην θέση «Μπαρίτσα» της κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Λαλιωτίου του Δήμου Σικυωνίων »

ΣΧΕΤ:       α) η αριθμ. 55/3-1-2019  αίτηση του κ.Παπαργυρίου Ιωάννη
β) τοπογραφικό διάγραμμα, τεχνική έκθεση & σχέδιο μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση

                γ) τις απαιτούμενες  Υπεύθυνες  Δηλώσεις του κ. Παπαργυρίου Ιωάννη    

δ) τον τίτλο κτήσης :  Αρ. Συμβολαίου 5.121/2002

ε) τις δηλώσεις ανάθεσης & ανάληψης εκπόνησης μελέτης & επίβλεψης κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων

Έχοντας υπόψη:

 1. Σύμφωνα με την αρ. 3638/15 απόφαση του ΣτΕ, αρμόδιο όργανο για την χορήγηση έγκρισης εισόδου–εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση που ιδρύεται σε οικόπεδο που έχει πρόσωπο σε οδικό δίκτυο, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008,σκ.5), δεδομένου ότι από τον νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου.  Ειδικότερα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου είναι επιφορτισμένη με την διενέργεια των απαιτούμενων, κατά τις διατάξεις του β.δ/τος 465/1970, προπαρασκευαστικών ενεργειών (έλεγχος υποβαλλόμενων σχεδίων, επί τόπου εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα, κατά το άρθρο 39 παρ. 2 του β. δ/τος 465/1970, όπως ισχύει, δυο κριτήρια,της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της οδού, στην οποία ευρίσκεται η είσοδος- έξοδος και της άλλης οδού, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου η πράξη εγκρίσεως εισόδου – εξόδου.                
 2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010)
 3. Τις διατάξεις του Β.∆. 465/70 (ΦΕΚ 150 Α/1970) «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατοικηµένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 509/84, Π.∆. 143/89, Π.∆. 401/93 και ειδικά το Π.∆. 118/06
 4. Την υπ΄ αριθμό πρωτ. 55/3-1-2019 αίτηση του κ. Παπαργυρίου Ιωάννη την οποία συνοδεύει φάκελος με απαιτούμενα δικαιολογητικά
 5. Την αυτοψία της Υπηρεσίας μας, που διενεργήθηκε την 10η Ιανουαρίου 2019,ημέρα Πέμπτη, παρουσία του μηχανικού κ. Θοδωρή Μαρίνη, στην οποία διαπιστώθηκε ότι η υποβληθείσα μελέτη είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς τηρούνται τα δύο προαπαιτούμενα κριτήρια, τα 50 μέτρα απόστασης από το σημείο της μελλοντικής κατασκευής εισόδου –εξόδου από την διαστραύρωση με τον άξονα της αγροτικής οδού η οποία έχει πλάτος 3,50 μέτρα, και τα  70 μέτρα  ορατότητας από τις λωρίδες της εισόδου –εξόδου, που απαιτούνται. Η αγροτική οδός είναι μονής κατεύθυνσης.
 6. το Τοπ.Διά/μα,σχέδιο μελέτης εισόδου–εξόδου οχημάτων & τεχνική έκθεση
 7. Το με αρ.5.121/8-1-2002 Συμβόλαιο
 8. Την από Ιανουάριο 2019 δήλωση ανάθεσης του κ. Παπαργυρίου Ιωάννη προς τον κο  Θεόδωρο Μαρίνη, πολιτικό Μηχανικό, για τη εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων του μελλοντικού Οινοποιείου – Εμφιαλωτηρίου
 9. Την από Ιανουάριο 2019 δήλωση ανάληψης του κου Θεόδωρου Μαρίνη Πολιτικού  Μηχανικού της εκπόνησης μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων, από τον κ. Παπαργυρίου Ιωάννη ,

Την υπεύθυνη δήλωση του κ. Παπαργυρίου Ιωάννη που επισυνάπτεται με την παρούσα και είναι αναπόσπαστο μέρος της,

 

και επειδή η είσοδος – έξοδος οχημάτων κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών του φακέλου, που πραγματοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων, έχει   μελετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα, παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα το οποίο θα διέρχεται στον αγροτικό δρόμο και να εισέλθει στην μελλοντική εγκατάσταση του Οινοποιείου –Εμφιαλωτηρίου, με πρόσωπο σε αγροτική οδό που έχει πλάτος 3,50 μέτρα, όπως αυτή εμφανίζεται στα σχέδια της υποβληθείσας μελέτης που συνέταξε ο Πολιτικός Μηχανικός Θεόδωρος Μαρίνης  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης έγκρισης, υπό τις εξής προϋποθέσεις :

 

 1. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου – εξόδου οχημάτων υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τις εγκεκριμένες μελέτες, να ενημερώνει σε όλα τα στάδια κατασκευής την Υπηρεσία μας και να εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες μας
 2. Η μελλοντική θέση εισόδου –εξόδου των οχημάτων εκεί που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την μελέτη, πληροί τα δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από την συμβολή ή διασταύρωση της αγροτικής οδού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2006 που αντικαθιστάτο άρθρο 39 παρ. 2 του β. δ/τος 465/1970.
 3. Η δημιουργία άλλης εισόδου και εξόδου οχημάτων-κοινού δεν επιτρέπεται και επιβάλλεται, τηρουμένων των πολεοδομικών διατάξεων, η περίφραξη όλων των πλευρών του γηπέδου εκτός από το τμήμα στο οποίο θα διαμορφωθεί η μελλοντική είσοδος – έξοδος.
 4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη έχουν ο ιδιοκτήτης και ο επιβλέπων μηχανικός.
 5. Η απαρέγκλιτη τήρηση των δεσμεύσεων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, ως απαραίτητη προϋπόθεση ισχύος της παρούσας έγκρισης και της λειτουργίας της εγκατάστασης. Σε περίπτωση παράβασης των δεσμεύσεων η παρούσα δεν ισχύει.
 6. θα ληφθεί μέριμνα για την απορροή των ομβρίων υδάτων της εγκατάστασης εντός του οικοπέδου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι βάρος του οδοστρώματος της αγροτικής οδού.
 7. Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της ανωτέρω οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει κ να προσαρμόσει την είσοδο – έξοδο στα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα , σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας κ μετά από νέα έγκριση.
 8. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού ο ιδιοκτήτης υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει & να προσαρμόσει την είσοδο –έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
 9. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των εργασιών μέσα στην ανωτέ ρω προθεσμία ή σε περίπτωση που αλλάζουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού (διαπλάτυνση, ανακατασκευή, κλπ)ή σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα αίτηση δεν ισχύει και απαιτείται νέα αίτηση (η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της τριετούς προθεσμίας) για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ.1 του ΠΔ 118/06.
 10. θα γίνεται με την φροντίδα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου με την αγροτική οδό καθώς και η συντήρηση της σήμανσης που θα τοποθετηθεί.
 11. Να τοποθετηθούν οι προειδοποιητικές πινακίδες:
 • Ρ-2«Υποχρεωτική διακοπή πορείας»,
 • Ρ-7 «Απαγορεύεται η είσοδος»,
 • Ρ-27 «Απαγορεύεται η αριστερή στροφή» επί της εξόδου του οικοπέδου για την ασφαλή έξοδο των οχημάτων,
 • Ρ-40  «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση»
 • Ρ-44 «Έξοδος από περιοχή απαγόρευσης στάθμευσης»      

Οι πινακίδες σήμανσης, που θα τοποθετηθούν βάσει της μελέτης, θα καλύπτονται από τις προδιαγραφές της ΓΓ_Ε (ΦΕΚ 953 Β/24-10-97) και ειδικότερα για πινακίδες με μεμβράνη υψηλής ανακλαστικότητας τύπου ΙΙ της ΠΤΠ – Σ311 (ΦΕΚ954Β/31-12-1996)

 1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο ιδιοκτήτης θα πρέπει με νέα αίτηση να απευθυνθεί στην Υπηρεσία μας για τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης, του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος και της τεχνικής περιγραφής.
 2. Η παρούσα έγκριση της εισόδου – εξόδου οχημάτων ισχύει για μία τριετία από σήμερα και για το είδος της εγκατάστασης που αναφέρεται σ’ αυτήν. Αν μετά την παρέλευση της τριετίας από την έγκριση δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της εγκεκριμένης εισόδου – εξόδου οχημάτων, δίδεται μετά από αίτηση (που υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής έγκρισης) εφ’ άπαξ παράταση για την επόμενη τριετία από την έγκριση, εφ’ όσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού ή υποβάλλεται νέα αίτηση για έγκριση όταν αυτές έχουν αλλάξει (παρ. 5 άρθρου 30 του Β.Δ. 465/1970 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06).

Η Υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτής της έγκρισης, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν τροποποιηθεί στοιχεία της διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εγκατάσταση και δεν έχουν τηρηθεί οι ανωτέρω προυποθέσεις.

Η παρούσα έγκριση δεν αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από οποιαδήποτε Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία η οποία θα εκδώσει στο μέλλον την άδεια λειτουργίας της  εγκατάστασης, θα πρέπει σαν απαραίτητο δικαιολογητικό να συμπεριλάβει την απαιτούμενη βεβαίωση της Υπηρεσίας μας για την καλή κατασκευή της εισόδου– εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού

(Άρθρο 32 Β.Δ_. 465/70, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006).

 

 ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ:

 Σχέδια της μελέτης εισόδου – εξόδου

Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη κλπ

 

Η μηχανικός

Μαστέλλου Γεωργία

Τοπογρ. Μηχανικός Π.Ε. 5

Ο Δήμαρχος

και με ειδική εντολή

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχανικός Π.Ε. 3

 

 

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το με αρ. πρωτ. 55/10.01.2019 έγγραφο της ΤΥ
 • το επισυναπτόμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα,
 • την 5/2019 σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

 

Εγκρίνει, το αίτημα του ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στη θέση «Μπαρίτσα» της κτηματικής περιφέρειας ΤΚ Λαλιωτίου στις εγκαταστάσεις του μελλοντικού Οινοποιείου-Εμφιαλωτηρίου, σύμφωνα με τους όρους & προϋποθέσεις που θέτει το ανωτέρω έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας  καθώς και το επισυναπτόμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Μαρίνη Θεόδωρου, όπως έχει θεωρηθεί την 10/01/2019 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων και συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  19/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 24.01.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Print Friendly, PDF & Email