19.Έγκριση αρχικού αιτήματος ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίεs συντήρησης αναγόμωσης πυροσβεστήρων (2)

Αποφάσεις Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Print Friendly, PDF & Email