19η/2018 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                  

                                                                                                             19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 -12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 24 -12-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ: 384

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

 1. Πανάγου Αθανάσιο
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Γεώργας Χρήστος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Ντρίμερης Δημήτριος
 7. Τσαμαντά Ελένη
 8. Κουκουμέλη Γεώργιος
 9. Παπαθανασίου Ελένη
 10. Βυτινιώτης  Αλέξιος

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28 Δεκεμβρίου   2018  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή  και ώρα 14:00 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και  αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 36.010,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως 4η κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των  Σχολικών Κοινοτήτων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Παράταση σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης στον κ. Κωστούρο Αργύριο.

 

                                                                      Ο Πρόεδρος της

                                                       Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email