187/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης /11.6.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 187/2019

Περίληψη : Επί αιτήματος του κ. Σοφιανόπουλου Δημητρίου περί, χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου  στην Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6728/6-6-2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κουκουμέλης Γεώργιος
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Μπούρης Ευάγγελος
13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 14. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15.  Ραυτόπουλος Γεώργιος 16 Γεώργας Χρήστος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρη Ιωάννα 3 Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Χρυσικός Παύλος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Μπακόλιας Παναγιώτης      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :   1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας  
       
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  1. Καραχοντζίτης (Ασπροκάμπου) 2. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)  
       
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σκούπας Α. (Μποζικών) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: κ. Νανόπουλος Βασ. (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος , κ. Σκαρμούτσος Νικ. (μετα την συζήτηση του 10ου θέματος )

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  7ο

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος του κ. Σοφιανόπουλου Δημητρίου περί, χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου  στην Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την από 9-4-2019  εισήγηση της αρμόδια υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ. 27423-60104

Fax  27420-23562

 

 

 

Κιάτο, 9/4/2019

 

 

ΠΡΟΣ: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

 

       

 

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

σχετικά με αίτημα του κου Σοφιανόπουλου Δημητρίου για χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου (κρασπέδου) έμπροσθεν συνεργείου μοτοσυκλετών επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 59, στο Κιάτο.

 

Με την υπ’ αρ. 3715/2019 αίτησή του προς το Δ. Σικυωνίων, ο κος Σοφιανόπουλος αιτείται τον υποβιβασμό μόνο του κρασπέδου έμπροσθεν του συνεργείου μοτοσυκλετών που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 59 στο Κιάτο, ώστε να διευκολύνεται η είσοδος των οχημάτων στην επιχείρηση.

Το πεζοδρόμιο έχει πλάτος 2,60 μ. και το κράσπεδο έχει ύψος περί τα 15 εκ. Βάσει της προσκομισθείσας τεχνικής έκθεσης και όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια, ο ενδιαφερόμενος αιτείται τον υποβιβασμό του κρασπέδου σε συνολικό μήκος 2,50 μ. υπό γωνία 45ο και σε πλάτος περί τα 20 εκ.  Το τμήμα της απότμησης θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα την είσοδο και την έξοδο μοτοποδηλάτων από το κατάστημα και θα είναι τσιμεντοστρωμένο με χαρακτηριστικές ραβδώσεις κάθετες στο διαμήκη άξονά της, για την αποφυγή ολίσθησης οχημάτων.

 

Έχοντας υπόψη

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Την υπ’ αρ. 3715/2019 αίτηση του κου Σοφιανόπουλου Δημητρίου,
  3. Το συνημμένο στην ανωτέρω αίτηση τοπογραφικό διάγραμμα της Πολιτικού Μηχανικού Αδαμαντίας Γεώργα, συντεταγμένο τον Νοέμβριο 2018.
  4. Το συνημμένο στην ανωτέρω αίτηση σχέδιο απότμησης, συντεταγμένο τον Μάρτιο 2019 από τον Μηχανολόγο Μηχ/κό Τ.Ε. Δημήτριο Σοφιανόπουλο.
  5. Τις συνημμένες υπεύθυνες δηλώσεις του ιδιοκτήτη και μελετητή Δ. Σοφιανόπουλου (Μηχ/γου Μηχ/κού Τ.Ε.) α) περί εκπόνησης μελέτης – επίβλεψης κατασκευής, β) περί επαναφοράς του πεζοδρομίου στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση διαπλάτυνσης της οδού και γ) περί του είδους και του ωραρίου λειτουργίας της επιχείρησης.

 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Σ Τ Ε

 

Την έγκριση του αιτήματος του κου Σοφιανόπουλου, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι εργασίες θα γίνουν με δαπάνες του αιτούντος, όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και στα σχέδια που προσκομίστηκαν.

β) Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους κινούμενους επί της οδού (πεζούς και οχήματα).

γ) Η Τεχνική Υπηρεσία του Δ. Σικυωνίων θα πρέπει να ενημερωθεί για το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, όπως επίσης και μετά το πέρας αυτών, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα της κατασκευής.

δ) Απαγορεύεται ρητώς κάθε άλλη επέμβαση επί του πεζοδρομίου, (π.χ. εκσκαφή, υπερύψωση κλπ.) πλην της απότμησης του κρασπέδου.

ε) Απαγορεύεται ρητώς η χρήση του πεζοδρομίου ως χώρου στάθμευσης μοτοποδηλάτων / μοτοσυκλετών ή ως χώρου απόθεσης διαφόρων αντικειμένων σχετιζόμενων με τη λειτουργία της επιχείρησης.

στ) Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του καταστήματος, το πεζοδρόμιο θα πρέπει να αποκατασταθεί στην προτέρα κατάσταση, με δαπάνες του αιτούντος.

ζ) Η άδεια απότμησης μπορεί να ανακληθεί εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία συσχετιζόμενα με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού ή τις πολεοδομικές διατάξεις του Ν.Ο.Κ., χωρίς να υπάρχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου από τους νόμιμους ιδιοκτήτες της επιχείρησης.  Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου θα βαρύνει τον αιτούντα.

 

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε να εισηγηθείτε σχετικά και να προωθήσετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Σικυωνίων.

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΟΛ.  ΜΗΧ. ΠΕ3

 

Β.  την αριθ. 16/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  11   –  06 –   2019

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    16  /  2019

 

 

ΘΕΜΑ: 1ΟΝ   «Περί   συζητήσεως  της αιτήσεως  του κου  Σοφιανόπουλου  Δημητρίου, για χορήγηση  άδειας

                       απότμησης πεζοδρομίου κρασπέδου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου  59   στο Κιάτο»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την   11ην  Ιουνίου του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  6740/7-6-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας              (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                (Μέλος)                           2.- Παύλος          Χρυσικός             (Μέλος)

3 .-Βασίλειος        Αλεξόπουλος      (Μέλος)                           3 .-Βασίλειος        Δομετίου             (Μέλος)

4.- Κων/νος         Σαρχάνης        (Αντιπρόεδρος)

 

——————————————————————————————————————————————

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   1ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 1ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί   συζητήσεως  της αιτήσεως  του κου  Σοφιανόπουλου  Δημητρίου, για χορήγηση  άδειας απότμησης πεζοδρομίου κρασπέδου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου  59   στο Κιάτο» ανέφερε τα  εξής:

 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  από 9/4/2019  εισήγησή της, σχετικά με  αίτημα  του  κου   Σοφιανόπουλου  Δημητρίου  για χορήγηση  άδειας απότμησης πεζοδρομίου (Κρασπέδου) έμπροσθεν συνεργείου μοτοσυκλετών επί της οδού Ελ. Βενιζέλου  59, στο  Κιάτο, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

 

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την  από  9-4-2019  εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά      και     εγκρίνει    το αίτημα του κου  Σοφιανόπουλου  Δημητρίου, για χορήγηση  άδειας απότμησης πεζοδρομίου κρασπέδου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου  59   στο Κιάτο για τους λόγους  που αναφέρονται στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου μας,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     16   / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

                          Κιάτο  11 -06 –  2019

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία
  • την από 29-3-2019 αίτηση
  • την από 9-4-2019  εισήγηση της αρμόδια υπηρεσίας
  • την αριθ.16/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής -και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει, το αίτημα του κ. Σοφιανόπουλου Δημητρίου και συγκεκριμένα,  την απότμηση του πεζοδρομίου της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθ. 59 στην Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου,  έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του (συνεργείο μοτοσικλετών),  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην από 9-4-2019  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  187/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11.06.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email