186/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 20ης/5.10. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ.  Απόφασης:   186/2022

Περίληψη:  Επί αιτήματος «Έγκρισης κατασκευών στην  πλατεία Φιλύρας της Κοινότητας Σικυώνος Κιάτου». 

       

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η  του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.15319/30-9-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Λέγγας Μάρκος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Γαλάνης Βασίλειος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Μαστοράκης Δημήτριος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Γκούμας Σταμάτιος 20. Σαρχάνης Κων/νος
21.Παπαβασιλείου Νικόλαος 22.Μπακόλιας Παναγιώτης  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανοπουλος Βασιλειος
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2 Σώκος Δημήτριος

 

3. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

 
       
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 3. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
 32. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  33. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 34. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :     —-  

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση

των πρακτικών.

 

12ο   Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος Έγκρισης κατασκευών στην πλατεία Φιλύρας της Κοινότητας Σικυώνος Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

 1. Το με αριθ. πρωτ. 7214/19-5-2022 Αίτημα του Αθανασίου Γατσιόπουλου.

 

 1. Την με αριθ. πρωτ 12095/4-8-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία έχει ως ακολούθως:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γ. Γεννηματά 2

202 00, Κιάτο

Πληροφορίες: Κ. Πέππα

Τηλ. 27423-60123

Email: kpeppa@1497.syzefxis.gov.gr

 

ΠΡΟΣ:

 

1.     Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου

 

2.     Επιτρ. Ποιότητας Ζωής Δ. Σικυωνίων

 

3.     Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων

 

 

 

Θέμα: «Αίτημα έγκρισης κατασκευών επί της πλατείας Φιλύρα.

Σχετ: 1. Η υπ’ αρ. 7214/19-05-2022 αίτηση Αθ. Γατσιόπουλου προς τον Δ. Σικυωνίων με τα

συνημμένα σε αυτήν (Τεχνική Έκθεση, Κάτοψη, 30/2013 Απόφαση Δ.Σ., όπως

προσκομίστηκαν την 1/8/2022)

 1. Ο ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245Α/9-12-2020) όπως ισχύει και ειδικότερα το άρ. 111 «Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους. Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012»
 2. Η υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/113130/3420/24.11.2020 (Β΄ 5287) Υπουργική Απόφαση
 3. H 162/2015 Απόφαση Δ.Σ. «Έγκριση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σικυωνίων» (ΑΔΑ: 7ΞΒΔΩ1Θ-ΞΜΗ)
 4. H 92/2016 Απόφαση Δ.Σ. «ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ απόφαση Κοινοχρήστων Χώρων σε Πεζόδρομους του Δήμου Σικυωνίων» (ΑΔΑ: 75Ε4Ω1Θ-ΟΣΦ)

 

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 7214/19-5-2022 ο Γατσιόπουλος Δ. Αθανάσιος, ιδιοκτήτης της επιχείρησης «ΤΑΜΑΜ» επί της οδού Φιλύρα 16, ζητά έγκριση παρέμβασης επί της πλατείας, έμπροσθεν του καταστήματός του, σε χώρο επιφάνειας 20,57 τ.μ.

Οι αιτούμενες παρεμβάσεις αποτυπώνονται στη συνημμένη κάτοψη και περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση της Αρχιτέκτονος Μηχανικού Βασιλικής Τσήρου. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Οι επεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο της πλατείας αφορούν στην ασφάλεια των καθημένων, την βελτιστοποίηση των συνθηκών προσωρινής διαμονής τους και τον εξωραϊσμό της πλατείας.

 

Με δεδομένη την παλαιότερη αναδιαμόρφωση της πλατείας και την πρόσφατη απομάκρυνση του κουτιού της ΔΕΗ από τη θέση που φαίνεται στο σχέδιο «ΚΑΤΟΨΕΙΣ» το οποίο επισυνάπτεται, δημιουργήθηκαν κάποια σημεία με υψομετρικές ανωμαλίες στην υπάρχουσα πλακόστρωση της πλατείας, ενώ ταυτόχρονα κάποια τμήματα των πλακών επί του γείσου του παρτεριού είχαν αποσαθρωθεί ή χτυπηθεί. Για την εξομάλυνση αυτών των ανωμαλιών και τηναποφυγή ατυχημάτων πρόκειται να δημιουργηθεί ένα deck το οποίο δεν αποτελεί σταθερή κατασκευή αλλά μπορεί να αφαιρεθεί καθώς εδράζεται σε μεταλλικές δοκίδες με σκοπό να καλυφθούν τα σημεία που προαναφέρθηκαν και να εξωραΐσουν τον περιβάλλοντα χώρο της πλατείας. Επίσης η αλλαγή υλικού σε επίπεδο δαπεδόστρωσης (deck) σηματοδοτεί ευκρινέστερα την ύπαρξη αναβαθμού (που προϋφίσταται από παλιές αλλαγές σε τμήμα δαπέδου μπροστά στο κατάστημα).»

Επί του ανωτέρω αιτήματος σημειώνονται τα εξής:

 1. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις επί της πλατείας (μεταξύ των οποίων και οι αιτούμενες) από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, για τις οποίες διατυπώθηκε και σχετική καταγγελία (αρ. πρωτ. 4684/4-4-2022). Οι παρεμβάσεις αφορούν σε κατασκευή ξύλινης πλατφόρμας και ξύλινου καθίσματος (ως επένδυση σε υφιστάμενο πεζούλι), αλλά και η κατασκευή πάγκου (μπαρ) ως κατακόρυφη προέκταση της πινακίδας του καταστήματος. Σε συνέχεια της καταγγελίας αυτής εστάλη το 5723/20-4-2022 έγγραφο προς τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, προκειμένου να προσκομίσει τυχόν αδειοδοτήσεις που έχει λάβει ή να αποσύρει τις εν λόγω κατασκευές. Εν συνεχεία, η καταγγελία διαβιβάστηκε στο Τμήμα Ελέγχου Νομιμότητας Κατασκευών και Αυθαιρέτων του Δήμου Κορινθίων, για την πραγματοποίηση σχετικού ελέγχου. Ακολούθησε το υπ’ αρ. 24007/28-6-2022 έγγραφο της ανωτέρω υπηρεσίας, που ενημέρωνε τον Δήμο Σικυωνίων ότι θα προβεί στον έλεγχο νομιμότητας εφόσον παραταθεί η παρεχόμενη διοικητική υποστήριξη. Κατόπιν της παράτασης της διοικητικής υποστήριξης (ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022) η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων επανήλθε, ζητώντας τον έλεγχο νομιμότητας του συνόλου των κατασκευών επί της πλατείας.
 1. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης Κιάτου (ΦΕΚ 1345/Δ/1992), μεταξύ της πλατείας Φιλύρα και της πρόσοψης του καταστήματος υφίσταται πεζόδρομος, πλάτους 5μ. Η κάτοψη που έχει υποβληθεί με την 7214/19-05-2022 αίτηση του κου Γατσιόπουλου έχει λάβει μέριμνα για την ύπαρξη ελεύθερου χώρου για την κίνηση των πεζών καθώς και των ατόμων με ειδικές ανάγκες τουλάχιστον 1,5 μ. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρ.5 της 162/2015 Απόφασης Δ.Σ. «Έγκριση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σικυωνίων» (ΑΔΑ: 7ΞΒΔΩ1Θ-ΞΜΗ) «Στους πεζόδρομους προβλέπεται ελεύθερη ζώνη με ελάχιστο πλάτος 3,50 μ. για την προσπέλαση και εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης όπως πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.λ.π. που παραμένει ακάλυπτη καθ’ όλο το μήκος και πλάτος της σύμφωνα και με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 52907/28-12-2009 (Β’ 2621) Απόφασης ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α».

Η εν λόγω ζώνη δεν υφίσταται, λόγω προϋφιστάμενης διαμόρφωσης ορθογώνιου αναβαθμού επί της πλατείας, εμβα

δού 5,4τ.μ. περίπου, ο οποίος δεν επιτρέπει τη διέλευση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Κατά συνέπεια, το ελάχιστο α

παιτούμενο πλάτος των 3,50μ. δεν επιτυγχάνεται. Με την αίτησή του, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αιτείται την επέν

δυση της ήδη υφιστάμενης κατασκευής με ξυλεία, προκειμένου να τοποθετήσει εν συνεχεία τραπεζοκαθίσματα επ’ αυτής.

 1. Στο άρθ.8 της 162/2015 απόφασης Δ.Σ. (σχετ. 4) αναφέρεται ότι «Για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων εκδίδεται από το Δήμο άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε (ετήσια άδεια).» Τυχόν έγκριση των αιτούμενων κατασκευών δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του ιδιοκτήτη για λήψη άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων προτού προβεί σε οποιαδήποτε παρέμβαση. Στην άδεια αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται και ο χώρος των παρεμβάσεων.
 2. Σύμφωνα με το άρθ. 111 «Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012» του ν. 4759/2020:

«1. Στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές για:

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή / και εμποδιζόμενων ατόμων,

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλεια τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών,

γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές,

δ) για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Οι παραπάνω κατασκευές υλοποιούνται από τον οικείο Δήμο, από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης και η διαδικασία ελέγχου τους από άποψη ασφάλειας και αισθητικής.» Κατά συνέπεια, επισημαίνεται ότι πέραν τυχόν έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση των προτεινόμενωνπαρεμβάσεων και πριν την υλοποίηση αυτών, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης θα πρέπει να λάβει και άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

 1. Η τοποθέτηση ομπρελών για τη σκίαση του χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων που αναφέρεται στην υπό εξέταση αίτηση (συνημμένη τεχνική έκθεση) δεν άπτεται του αντικειμένου της παρούσας εισήγησης.

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σικυωνίων, κατασκευές όπως οι αιτηθείσες «υλοποιούνται από τον Δήμο Σικυωνίων, από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με την οποία εγκρίνεται η κατ’ αρχήν επέμβαση σε κοινόχρηστο χώρο αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των απαριθμούμενων στο παραπάνω άρθρο έργων και κατασκευών) και κατόπιν άδειας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.»

 

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε την Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δ. Σικυωνίων και το Δημοτικό Συμβούλιο Σικυωνίων, όργανα στα οποία θα εισαχθεί διαδοχικά το θέμα, για λήψη απόφασης περί της χορήγησης ή μη της αιτηθείσης αδείας.

 

Συνημμένα:

 • Η υπ’ αρ. 7214/19-05-2022 αίτηση Αθ. Γατσιόπουλου με τα συνημμένα σε αυτήν

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ/κός Μηχ/κός ΠΕ3

 

 

 1. Την αριθ. 39/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυωνος Κιάτου .

 

 1. Την αριθ. 29/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   7    /  26  –  9  –  2022

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    29  /  2022

 

 

ΘΕΜΑ: 5oν  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ      

«Περί  εγκρίσεως ή μη  για την κατασκευή επί της Πλατείας Φιλύρα.»

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  26ην  Σεπτεμβρίου έτους  2022    ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, υπό την Προεδρία  του κ. Μυττά  Ιωάννη  (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  14922/22-09-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις  των  παρ. 1  και  4 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 {Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »}  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   5  –   ήτοι:

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης       Μυττάς                     (Πρόεδρος)               1.-  Σταμάτιος    Γκούμας                       (Μέλος)

2.- Κων/νος      Σαρχάνης               (Αντιπρόεδρος)           2.- Βασιλική     Μπουζιάνη – Τσαντίλα    (Μέλος)

3 .-Νικόλαος    Σκαρμούτσος                (Μέλος)

4.- Αντώνιος     Κατσιμπούλας              (Μέλος)

5.- Δημήτριος   Σώκος                           (Μέλος)

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ    ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Αναστ. Λεονάρδου Πρόεδρος Κοινότητας             1.- Γ. Κοτούλας  Πρόεδρος Κοινότητας Μουλκίου

Σικυώνος-Κιάτου.                                                   2.- Α. Τρίμης      Πρόεδρος Κοινότητας Κλημεντίου

——————————————————————————————————————————————–

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   5ον   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

O  Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εισηγούμενος το 5ον θέμα  της  ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: «Περί  εγκρίσεως ή μη  για την κατασκευή επί της Πλατείας Φιλύρα» ανέφερε τα εξής:

 

Η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  του Δήμου μας, μας απέστειλε το  υπ’ αριθ. 12095/4-8-2022 σχετικό έγγραφό της,  όπου  αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης  σχετικά  με την έγκριση  κατασκευών επί  της πλατείας Φιλύρα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος  εξέθεσε ότι:

 • Ο Δήμος Σικυωνίων έχει ήδη διαβιβάσει, ως όφειλε, την υπ’ αρ. 4684/4-4-2022 καταγγελία περί

αυθαίρετων κατασκευών επί της Πλατείας Φιλύρα στην αρμόδια υπηρεσία, για τις δικές της

ενέργειες.

 • Ο πεζόδρομος που προβλέπεται από το σχέδιο πόλης μεταξύ της πρόσοψης της επιχείρησης και της πλατείας Φιλύρα φέρει εμπόδια, που παρακωλύουν την απρόσκοπτη διέλευση πεζών και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Τα εμπόδια αυτά προϋφίσταντο των παρεμβάσεων του ιδιώτη και θα πρέπει να απομακρυνθούν σε μελλοντική παρέμβαση του Δήμου Σικυωνίων επί της πλατείας. Η επένδυση των εμποδίων αυτών με ξύλο από την πλευρά του επιχειρηματία με σκοπό τον εξωραϊσμό δεν εντείνει το πρόβλημα, αλλά και δεν θα πρέπει να δεσμεύσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Δήμο σε περίπτωση που ο τελευταίος προβεί σε ενέργειες υλοποίησης του σχεδίου πόλης (απελευθέρωση του πεζοδρόμου με κατεδάφιση των υφιστάμενων κατασκευών).
 • Δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια παρέμβασης στον κοινόχρηστο χώρο, εάν προηγουμένως δεν έχει χορηγηθεί στον επιχειρηματία άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων. Οι οποιεσδήποτε κατασκευές θα πρέπει να περιλαμβάνονται αυστηρά στον χώρο που θα ενοικιάσει ο επιχειρηματίας για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι η Κοινότητα Σικυώνος –Κιάτου με την υπ’ αριθ. 39/2022 απόφασή της,  ενέκρινε τη χορήγηση άδειας στον κ.  Γατσιόπουλο Δ. Αθανάσιο  την πραγματοποίηση κατασκευών επί της Πλατείας Φιλύρα

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά:

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Το υπ’ αριθ.  12095/04-08-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

4.-   Την θετική εισήγηση της Κοινότητας  Σικυώνος-Κιάτου  με αριθμό  39/2022 και ύστερα από

διαλογική  συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Γνωμοδοτεί

Υπέρ της χορήγησης άδειας στον κο Γατσιόπουλο  Δ. Αθανάσιο για την πραγματοποίηση κατασκευών επί της Πλατείας Φιλύρα, έμπροσθεν του καταστήματός του με την επωνυμία ΤΑΜΑΜ, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αρ. 7214/19-5-2022 αίτησή του προς το Δ. Σικυωνίων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Σε οποιαδήποτε μελλοντική παρέμβαση του Δήμου Σικυωνίων για τη διάνοιξη του πεζοδρόμου που εφάπτεται της Πλατείας Φιλύρα, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης θα πρέπει να αποσύρει τα υλικά των παρεμβάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δήμος Σικυωνίων διατηρεί το δικαίωμα να τα αποσύρει ο ίδιος, προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση του πεζοδρόμου καθ’ όλο το πλάτος του.
 • Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης θα πρέπει να λάβει άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων για χώρο στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι αιτούμενες παρεμβάσεις.
 • Σύμφωνα με τον κανονισμό κοινοχρήστων χώρων του Δ. Σικυωνίων, σε συνδυασμό με το άρ. 111 του ν. 4759/2020, οι κατασκευές μπορούν να υλοποιηθούν από τον ιδιώτη ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, άδεια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων και άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    29 / 2022    και    υπογράφεται   ως   έπεται.-

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   26-09-2022

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΜYΤΤΑΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία

 Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μ. Λέγγα,  Σ. Γκούμα, Β. Γαλάνη και Β. Νανόπουλου ,

 

 

Α. Εγκρίνει,την χορήγηση άδειας κατασκευαστικών παρεμβάσεων στην πλατεία Φιλύρας  στον

κ. Αθανασιο Γατσιόπουλο έμπροσθεν του καταστήματος με την επωνυμία «ΤΑΜΑΜ» σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται στην αριθ. πρωτ 12095/4-8-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας καθώς και  στην αριθ. 29/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως αυτές αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

του Δήμου,  για τις δικές τους ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 186/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5. 10 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email