186/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης /11.6.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 186/2019

Περίληψη : Επί αιτήματος της κ. Λαλιώτη Παναγούλας περί,  παραχώρηση χώρου για την άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας στην Τ.Κ. Στυμφαλίας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6728/6-6-2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κουκουμέλης Γεώργιος
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Μπούρης Ευάγγελος
13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 14. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15.  Ραυτόπουλος Γεώργιος 16 Γεώργας Χρήστος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρη Ιωάννα 3 Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Χρυσικός Παύλος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Μπακόλιας Παναγιώτης      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :   1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας  
       
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  1. Καραχοντζίτης (Ασπροκάμπου) 2. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)  
       
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σκούπας Α. (Μποζικών) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: κ. Νανόπουλος Βασ. (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος , κ. Σκαρμούτσος Νικ. (μετα την συζήτηση του 10ου θέματος )

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα  6ο

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος της κ. Λαλιώτη Παναγούλας περί,  παραχώρηση χώρου για την άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας στην Τ.Κ. Στυμφαλίας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την με αριθ. πρωτ. 6364/7-6-2019  εισήγηση της αρμόδια υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής :

Δήμος Σικυωνίων                                                                             Κιάτο   07-06-2019

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης                                            Α.Π.:     6364

 

ΠΡΟΣ
κο Πρόεδρο της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Θέμα: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ».

 

Σας γνωρίζουμε ότι η κα ΛΑΛΙΩΤΗ Παναγούλα του Νικολάου κατέθεσε στο Δήμο μας τη με αρ. πρωτ. 5431 / 2019 αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να της εκδοθεί άδεια να διαθέτει υπαιθρίως, έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής της, καλλιτεχνικής δημιουργίας και να της παραχωρηθεί χώρος για το σκοπό αυτό στα διοικητικά όρια του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4497 / 2017 (Φ.Ε.Κ. 171 Α’), συν. 1.

Με την ίδια αίτηση προτείνει σημεία που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί (συν. 2).

 

Λόγω του ότι στο Δήμο μας δεν έχουν οριστεί χώροι στους οποίους επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται οι κάτοχοι αυτού του είδους των αδειών, με το με αρ. πρωτ. 5431 / 2019 έγγραφο μας (συν. 3) ζητήσαμε τις προτάσεις όλων των τοπικών φορέων (που αναφέρονται στην αίτηση) για το σκοπό αυτό.

Μέχρι σήμερα μας στάλθηκαν προτάσεις από τους εκπρόσωπους των Τ.Κ. Στυμφαλίας (συν. 4 ) και Καλιανών (συν. 5).

 

Κατόπιν τούτων και έχοντας υπόψη πως η ανωτέρω διαδικασία είναι χρονοβόρα και πως η δραστηριοποίηση της αιτούσας συμβάλει στη πολιτιστική φυσιογνωμία του τόπου, σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφα των ανωτέρω συνημμένων προκειμένου να εξετάσετε το αίτημα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας και προτείνουμε:

Να παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος 2 τ.μ. στη Τ.Κ. Στυμφαλίας, εντός (με γνώμονα την ασφάλεια της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων) της μεγάλης πλατείας, στη γωνία που βρίσκεται πλησίον της Ε.Ο. Κιάτου Γκούρας και των πηγών στη θέση Δρίζα, έως την 31-12-2019 με δικαίωμα ανανέωσης για τη συνέχεια της δραστηριότητας.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση πριν την έκδοση της άδειας δραστηριοποίησης είναι να χορηγηθεί στην αιτούσα, άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

Β.  Την αριθ. 19/2019 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   4    /  11   –  06 –   2019

 

                                                                 Αριθμός  Απόφασης:    19  /  2019

 

 

ΘΕΜΑ: 4ΟΝ   «Περί  παραχώρησης  χώρου  για άσκηση  υπαίθριας  εμπορικής  δραστηριότητας  της κας  Λαλιώτη

Παναγούλας  στην Τ. Κ. Στυμφαλίας..»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την   11ην  Ιουνίου του έτους  2019  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη   και ώρα 12:00  π. μ.  συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του κ.  Ιωάννη Τσιάνου, (Αντιδημάρχου),  ύστερα από την υπ’ αριθμ.  6740/7-6-2019  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος  ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     –   4 –   ήτοι:

 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.- Ιωάννης          Τσιάνος            (Πρόεδρος)                       1.- Χρήστος         Γεώργας              (Μέλος)

2.- Ιωάννης          Μυττάς                (Μέλος)                           2.- Παύλος          Χρυσικός             (Μέλος)

3 .-Βασίλειος        Αλεξόπουλος      (Μέλος)                           3 .-Βασίλειος        Δομετίου             (Μέλος)

4.- Κων/νος         Σαρχάνης        (Αντιπρόεδρος)

——————————————————————————————————————————————

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος,  για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα   3ον    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

   Ο  Πρόεδρος της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής,  εισηγούμενος το 3ον θέμα  της ημερήσιας διάταξης, με θέμα «Περί  παραχώρησης  χώρου  για άσκηση  υπαίθριας  εμπορικής  δραστηριότητας  της κας  Λαλιώτη  Παναγούλας  στην

Τ. Κ. Στυμφαλίας.» ανέφερε τα  εξής:

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής  Ανάπτυξης  του Δήμου μας, μας υπέβαλε την  υπ’ αριθ. 6364/7-6-2019  εισήγησή της, σχετικά με  αίτημα  της   κας  Λαλιώτη  Παναγούλας,  για άσκηση  υπαίθριας  εμπορικής  δραστηριότητας  στην Τ. Κ. Στυμφαλίας,  όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά

Η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Την  υπ’ αριθ. 6364/7-6-2019  εισήγησή του Τμ. Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης.

 3.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

1.- Γνωμοδοτεί  –  συναινεί  θετικά     και      εγκρίνει    το αίτημα της κας  Λαλιώτη  Παναγούλας,  για άσκηση  υπαίθριας  εμπορικής  δραστηριότητας  στην Τ. Κ. Στυμφαλίας,   όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα  της παρούσας απόφασης.

 

2.-  Εξουσιοδοτεί  τον πρόεδρο  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Τσιάνο Ιωάννη, για την  υποβολή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     19   / 2019 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Τα    Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο  11 -06 –  2019

Ο    Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΤΣΙΑΝΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία
  • την από  16-4-2019 αίτηση  της κ. Λαλιώτη Παναγούλας
  • την από 6364/7-6-2019  εισήγηση της αρμόδια υπηρεσίας
  • την αριθ.19/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής -και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει, το αίτημα της κ. Λαλιώτη Παναγούλας και συγκεκριμένα, την παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου  2 τ.μ. στη Τ.Κ. Στυμφαλίας, εντός (με γνώμονα την ασφάλεια της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων) της μεγάλης πλατείας,  και πλησίον της Ε.Ο. Κιάτου Γκούρας και των πηγών,  στη θέση «Δρίζα», έως την 31-12-2019,  με δικαίωμα ανανέωσης για τη συνέχεια της δραστηριότητας της .

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  187/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11.06.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email