185/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 20ης/5.10. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ.  Απόφασης:   185/2022

Περίληψη:  Επί του με αριθ. πρωτ. 14474/15-9-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με Θέμα: «Κοπή δένδρων στο Κοιμητήριο Αγ. Νικολάου στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου» .

       

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η  του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.15319/30-9-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Λέγγας Μάρκος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Γαλάνης Βασίλειος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Μαστοράκης Δημήτριος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Γκούμας Σταμάτιος 20. Σαρχάνης Κων/νος
21.Παπαβασιλείου Νικόλαος 22.Μπακόλιας Παναγιώτης  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανοπουλος Βασιλειος
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2 Σώκος Δημήτριος

 

3. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

 
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 3. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
 32. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  33. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 34. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :     —-  

  Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση

των πρακτικών.

 

11ο   Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί του με αριθ. πρωτ. 14474/15-9-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με Θέμα: «Κοπή δένδρων στο Κοιμητήριο Αγ. Νικολάου στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

20200 ΚΙΑΤΟ

ΠΛΗΡΟΦ.: ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τηλ.: 2742360151

d-sikyon@otenet.gr

              Αρ. Πρωτ.: 14474

              Κιάτο 15/09/2022

Προς:

ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κοινοποίηση:

ΠΡΟΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΘΕΜΑ: Κοπή δέντρων.

ΣΧΕΤ.: Οι με αριθ. πρωτ.: 5408/2-6-21 και 5634/7-6-21 αιτήσεις

 

Επανερχόμαστε στο με αριθ. πρωτ.: 5408/5634/7-6-21 έγγραφό μας, σύμφωνα με το οποίο:

«Κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας οι με αριθ. πρωτ.: 5408/2-6-21 και 5634/7-6-21 αιτήσεις, που αφορούν κοπές δέντρων στο Κοιμητήριο του «Αγ. Νικολάου» στο Κιάτο. Η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου διενέργησε αυτοψία στο Κοιμητήριο και διαπίστωσε την αναγκαιότητα κοπής 4 κυπαρισσιών, (3 από τα οποία αναφέρονται στις παραπάνω αιτήσεις), αφού έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στα παρακείμενα μνήματα.

Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την κοπή των τεσσάρων δέντρων».

Επισημαίνεται ότι για την κοπή των δέντρων θα υποβληθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ηλεκτρονικά η αίτηση για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, σύμφωνα με τη με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461, {Φ.Ε.Κ. Β’ 4520/16.10,2018 διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) του άρθρου 29 του Ν. 4495/2017}.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η διαδικασία για την έκδοση της άδειας κοπής δέντρων είναι η εξής:

«Διαδικασία έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας»

Οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα που προβλέπεται στο άρθρο 33 του Ν. 4495/2017 με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων. Επίσης σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία προβλέπεται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

«α. Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού:

1) Αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

2) Αιτιολογημένη Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου γεωπόνου, δασολόγου, ή αρμόδιου γεωτεχνικού επιστήμονα στην οποία περιγράφονται οι λόγοι για την κοπή δέντρων και ότι αυτά δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.

3) Τοπογραφικό διάγραμμα ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος ή απόσπασμα ρυμοτομικού ή άλλο διάγραμμα, στο οποίο θα σημειώνεται η θέση των δέντρων που θα κοπούν και τυχόν μελλοντικές θέσεις φύτευσης δέντρων.

4) Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του οικείου δήμου.

 

Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

Βασιλική Πέτρου

ΠΕ9 Γεωπόνος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

 

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

 

Α. Εγκρίνει,την αναγκαιότητα Κοπής τεσσάρων (4) δένδρων (κυπαρίσσια) εντός του Κοιμητηρίου

 Αγίου Νικολάου στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου, σύμφωνα με την αριθ. 14474/15-9-2022 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, όπως αυτή αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.  

 

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων , για τις δικές τους ενέργειες.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 185/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5. 10 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email