184/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης /11.6.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 184/2019

Περίληψη : Υποχρεωτική Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6728/6-6-2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κουκουμέλης Γεώργιος
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Μπούρης Ευάγγελος
13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 14. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15.  Ραυτόπουλος Γεώργιος 16 Γεώργας Χρήστος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρη Ιωάννα 3 Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Χρυσικός Παύλος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Μπακόλιας Παναγιώτης      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :   1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας  
       
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  1. Καραχοντζίτης (Ασπροκάμπου) 2. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)  
       
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σκούπας Α. (Μποζικών) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: κ. Νανόπουλος Βασ. (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος , κ. Σκαρμούτσος Νικ. (μετα την συζήτηση του 10ου θέματος )

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

 

Θέμα 4ο

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Υποχρεωτική Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου» ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την αριθ. 39/2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου η οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                             

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 9/07-06-2019 συνεδρίασης του Δ/κού Συμβουλίου.

 

Αριθ. Απόφασης : 39/2019

Θέμα : Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 07η Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων μετά την αριθ. πρωτ. 291/06-06-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
1.  Καραχάλιος Παναγιώτης Πρόεδρος 1.   Πανάγου Αθανάσιος Μέλος
2.  Σωτηρόπουλος Ιωάννης Αντιπρόεδρος 2.   Σκαρμούτσος Νικόλαος »
3.  Κελλάρη Ιωάννα Μέλος 3.   Κάσσιος Δημήτριος »
4.  Κορωναίος Παρασκευάς Μέλος-Διοικητής Λ/Τ 4.   Κούκιος Βασίλειος »
5.  Μαστέλλου Γεωργία Αν/κο Μέλος    

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης και η κα Παπαδά Ελένη, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Θέμα Α΄ εκτός ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί το θέμα αυτό εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση να συζητηθεί το θέμα κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το από 06-06-2019 υπηρεσιακό σημείωμα για την Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  ΙΙ, ως εξής:

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

          Με την αρίθμ. 38347/25.07.2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών (ΦΕΚ 2059/τ.Β΄/29.7.2014) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 – τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 7028/2014 (Β΄ 253) απόφασης» δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019,  τις οποίες υλοποίησε η υπηρεσία μας και καταρτίσθηκε – ψηφίσθηκε και νομιμοποιήθηκε ο προϋπολογισμός.

          Στο άρθρο 5 «Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ» της ανωτέρω  Κ.Υ.Α. αναφέρεται ότι: 1. Μετά τη λήξη της χρήσης 2018 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2019, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2019 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2018, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2019 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2019 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2017 ή 2018. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2017 και το έτος 2018 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2017.

Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2019 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2017 ή 2018. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ.

Α. Υποχρεωτικές αναμορφώσεις Π/Υ

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

          Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων ΙΙ την 31-12-2018 προέκυψαν τα ακόλουθα:

          α) Εισπραχθέντα  Ιαν. – Δεκ. 2018 (ομάδα  εσόδων  Ι) ποσό 3.021,39  €

          β) Εισπραχθέντα  Ιαν. – Δεκ. 2017 (ομάδα  εσόδων Ι) ποσό  4.868,78  €

          Από τα παραπάνω προκύπτει διαφορά  1.847,39€.

          Συνεπώς επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2018 είναι λιγότερα σε ύψος από τα εισπραχθέντα έτους 2017, στον προϋπολογισμό έτους 2019, ως ανώτατο ποσό της ομάδας εσόδων Ι που μπορεί να εγγραφεί είναι τα εισπραχθέντα του 2017, ήτοι 4.868,78€.

 

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ      
Κ.Α. 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα Π.Ο.Ε.    
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στην υπ’ αριθ. οικ. 38347/25-07-2018  
(Β’ 3086/27-07-2018) Κ.Υ.Α

 

 
Έτος 2019, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) Π.Ο.Ε. (Κ.Α. 32): € 46.214,18  
Περίοδος  2018, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 3.021,39  
Περίοδος 2017, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 4.868,78  
Διαφορά  περιόδου 2018/2017 : € -1.847,39  
               
Έτος 2017, εισπραχθέντα απαιτήσεων Π.Ο.Ε.: € 4.868,78  
               
Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του  2018 έναντι της 

ίδιας περιόδου του 2017 είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ (-), το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ, είναι το ποσό του έτους 2017 

   
   
   
4.868,78  
 

Αντιστοίχως και όσον αφορά τον Κ.Α. 85 “Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων

υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους” για το έτος 2019
υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού  από το ύψος
των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32, ήτοι:
46.214,18 4.868,78 = 41.345,40    

****************************

Στο σκέλος των εσόδων και στην ομάδα εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη»  έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικού ύψους 46.356,60 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31-12-2018 και πρέπει να εγγραφεί στην ομάδα εσόδων του Κ.Α 32 ανήλθε σε 46.214,18 ευρώ .

 

Επίσης στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2019 πίστωση συνολικού ποσού 41.487,82 ευρώ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 41.345,40 ευρώ, σύμφωνα με το σύνολο των εισπραχθέντων της ομάδας εσόδων 32 του έτους 2018, ήτοι μείωση  ποσού 142,42 € (Ανείσπρακτα 31/12/2018 ποσό 46.214,18 – εισπράξεις 31/12/2018 ποσό 3.021,39 = 43.192,79 € – {1.847,39€ [Η διαφορά των εσόδων του 2017 με το 2018]})= 41.345,40€.

 

Συνεπώς πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2019 με μείωση στο σκέλος των Εσόδων των ΚΑ 32 ποσού 142,42 € (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 46.214,18 ευρώ) και με μείωση στο σκέλος των εξόδων του ΚΑ 85 (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 41.345,40 ευρώ).

Οι εν λόγω μεταβολές, φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Ως προς τους Κ.Α. την ομάδας 32:

Λογαριασμός Περιγραφή ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 31-12-2018 ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ 2019 ΔΙΑΦΟΡΑ      ( – )
06.00.3219.001 Τέλη Πρυμνοδέτησης στο Αλιευτικό Καταφύγιο ΚΙΑΤΟΥ ετών 2010-2011 & 2012 6.843,42 6.843,42 0,00
06.00.3219.002 Τέλος Απλής Χρήσης Χώρων στην Χερσαία Ζώνη Λιμένος ΚΙΑΤΟΥ έτών 2010-2011-2012 και επομένων ετών  18.321,40 18.281,50 39,90
06.00.3219.003 Τέλη πρυμνοδέτησης στο Αλιετικό Καταφύγιο ΚΙΑΤΟΥ έτους 2016 2.247,47 2.247,47 0,00
06.00.3219.004 Τέλη παραχώρησης απλής χρήσης χώρου έτους 2016 9.197,23 9.094,71 102,52
06.00.3221.001 Κλήσεις Κ.Ο.Κ. Λιμενικού Ταμείου ετών 2009 – 2010 1.880,00 1.880,00 0,00
06.00.3221.002 Κλήσεις Κ.Ο.Κ. Λιμενικού Ταμείου ετών 2011 – 2012 4.812,09 4.812,09 0,00
06.00.3221.004 Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου τέλους απλής χρήσης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος ΚΙΑΤΟΥ ετών 2010-2011 & 2012 281,04 281,04 0,00
06.00.3221.005 Φ.Π.Α. Τέλους Πρυμνοδέτησης στο Αλιευτικό καταφύγιο ΚΙΑΤΟΥ ετών 2010-2011 & 2012 424,07 424,07 0,00
06.00.3221.006 Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2015 1.700,00 1.700,00 0,00
06.00.3221.007 Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου τέλους απλής χρήσης Χ. Ζ. Λ. ΚΙΑΤΟΥ έτους 2016 291,63 291,63 0,00
06.00.3221.008 ΕΚΟΕΜΝ (3%) τέλους απλής χρήσης Χ. Ζ. Λ. ΚΙΑΤΟΥ έτους 2016 204,14 204,14 0,00
06.00.3221.009 Φ.Π.Α. Τέλους Πρυμνοδέτησης στο Αλιευτικό καταφύγιο ΚΙΑΤΟΥ έτους 2016 154,11 154,11 0,00
    Σύνολο : 46.356,60 46.214,18 142,42

 

Ως προς τους Κ.Α. του 8511:

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ( – ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
02.00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 41.487,82 142,42 41.345,40
  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 41.487,82 142,42 41.345,40
         
Κ.Α. ΠΟΣΟ 32 ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟ Π/Υ 2019 ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 8511 46.214,18 4.868,78 41.345,40 41.487,82 142,42

****************************************************

          Για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας,  προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού,  αναλυτικά όπως παρακάτω:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Την πίστωση του Κ.Α. 06.3219.002 με   τίτλο   «Τέλος Απλής Χρήσης Χώρων στην Χερσαία Ζώνη Λιμένος ΚΙΑΤΟΥ ετών 2010-2011-2012 και επομένων ετών»,  ποσού 18.321,40€ μειώνουμε   κατά   39,90 € διαμορφώνοντας  αυτή στο ποσό των 18.281,50 €

 

Την πίστωση του Κ.Α. 06.3219.004 με   τίτλο   «Τέλη παραχώρησης απλής χρήσης χώρου έτους 2016»,  ποσού 9.197,23€ μειώνουμε   κατά   102,52 € διαμορφώνοντας  αυτή στο ποσό των 9.094,71 €

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

 

Την πίστωση του Κ.Α. 02.00.8511 με   τίτλο   «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους»,  ποσού 41.487,82€ μειώνουμε   κατά   142,42 € διαμορφώνοντας  αυτή στο ποσό των 41.345,40 € .

*******************************

Κιάτο   6  Ιουνίου   2109 

                                                                                                                                                                                                Για το Λιμενικό Ταμείο

                                 Ο Συντάξας                                                                                                                                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού

                           Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                                                                                                                                     Ταμείου Σικυωνίων

                                                                                                                                                                                                                             Παναγιώτης Καραχάλιος   

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 • τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,
 • το από 06/06/2019 υπηρεσιακό σημείωμα,
 • το Β.Δ. 14/19-1-39 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων»,
 • την αριθ. 92/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, περί ψήφισης του προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019, όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 473/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. 33313/26-02-2019 (ΑΔΑ:Ψ7Φ2ΟΡ1Φ-Μ03) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
 • τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»,
 • τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την αριθ. πρωτ. 29394/1911/27-12-2012 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΡ1Φ-837) περί έναρξης λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».
 • τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου,

και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.    Θεωρεί  την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και δικαιολογεί την κατεπείγουσα πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 .

 1. Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, ως εξής :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Την πίστωση του Κ.Α. 06.3219.002 με   τίτλο   «Τέλος Απλής Χρήσης Χώρων στην Χερσαία Ζώνη Λιμένος ΚΙΑΤΟΥ ετών 2010-2011-2012 και επομένων ετών»,  ποσού 18.321,40€ μειώνουμε   κατά   39,90 € διαμορφώνοντας  αυτή στο ποσό των 18.281,50 €

Την πίστωση του Κ.Α. 06.3219.004 με   τίτλο   «Τέλη παραχώρησης απλής χρήσης χώρου έτους 2016»,  ποσού 9.197,23€ μειώνουμε   κατά   102,52 € διαμορφώνοντας  αυτή στο ποσό των 9.094,71 €

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Την πίστωση του Κ.Α. 02.00.8511 με   τίτλο   «Προβλέψεις μη είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους»,  ποσού 41.487,82€ μειώνουμε   κατά   142,42 € διαμορφώνοντας  αυτή στο ποσό των 41.345,40 € .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2019 και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος                                                 Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 07/06/2019

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

Καραχάλιος Παναγιώτης

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία
 • την αριθ. 39/2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΑΔΑ: 6ΔΓΜΟΛΩ5-46Φ -και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

  Εγκρίνει, την αριθ. 39/2019 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα: «Υποχρεωτική Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους,  για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ», ως έχει συνταχθεί και αναγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας .

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  184/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11.06.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email