182/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης /11.6.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 182/2019

Περίληψη : Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6728/6-6-2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κουκουμέλης Γεώργιος
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Μπούρης Ευάγγελος
13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 14. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15.  Ραυτόπουλος Γεώργιος 16 Γεώργας Χρήστος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρη Ιωάννα 3 Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Χρυσικός Παύλος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Μπακόλιας Παναγιώτης
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :   1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  1. Καραχοντζίτης (Ασπροκάμπου) 2. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)
 
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σκούπας Α. (Μποζικών) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: κ. Νανόπουλος Βασ. (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος , κ. Σκαρμούτσος Νικ. (μετα την συζήτηση του 10ου θέματος )

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο  Θέμα 

Ημερήσιας Διάταξης

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων»,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Την με αριθ. πρωτ. 142034/31-12-2018 απόφαση ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2018, με την οποία εντάχθηκε το έργο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018» (ΣΑΕ 871, Κωδ. ενάριθμου έργου : 2018ΣE87100016).

 

Β. Την από 3-6-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής :

Προς

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Θέμα : Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων».

Έχοντας υπόψη :

 • Την αριθ. πρωτ. 142034/31-12-2018 (ΑΔΑ :ΨΗ3Χ465ΧΙ8-91Η) απόφαση ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2018, με την οποία εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. 2018 το έργο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018» (ΣΑΕ 871, Κωδ. ενάριθμου έργου : 2018ΣE87100016).
 • Την αριθ. 43/2019 (ΑΔΑ :ΩΑ6ΠΩ1Θ-ΒΗ0) απόφαση Ο.Ε. όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 83/2019 (ΑΔΑ:Ω4Π2Ω1Θ-576) Α.Δ.Σ. και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 62767/16-04-2019 ΑΔΑ:75ΑΟΟΡ1Φ-ΥΛΘ Αποφ. Συντονιστή ΑΔΠΔΕ&Ι, με την οποία τροποποιήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός τρέχοντος έτους του Δήμου Σικυωνίων και εγγράφηκε πίστωση ποσού 1.000.000,00 € για το έργο «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων».
 • Την με Α.Π.: 239165/2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4538/τόμος Β’/30.12.2016), περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων σύμφωνα με την οποία η ΔΕΥΑΣ είναι ο αρμόδιος φορέας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ο οποίος θα συντάξει πλήρη φάκελο για το εν λόγω έργο, θα εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και θα συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης. Επιπλέον θα είναι ο φορέας που θα δημοπρατήσει το έργο, θα παρακολουθήσει την εκτέλεσή του και στη συνέχεια θα έχει την ευθύνη συντήρησής του.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η σύναψη προγραμματικής σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της ΔΕΥΑΣ προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος εκτέλεσης των πληρωμών του έργου «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», να προσδιοριστεί το γενικό πλαίσιο και οι ειδικοί όροι για την εκτέλεση του αντικειμένου της και θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Κιάτο 03-06-2019 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

Γ. Το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)  όπως αυτό αναγράφεται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας .

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την με αριθ. πρωτ. 142034/31-12-2018 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ :ΨΗ3Χ465ΧΙ8-91Η)
 • την αριθ. 43/2019 απόφαση Ο.Ε. περί «Τροποποίησης Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού (ΑΔΑ :ΩΑ6ΠΩ1Θ-ΒΗ0) η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 83/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ω4Π2Ω1Θ-576) και νομιμοποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 62767/16-4-2019 απόφαση της Από/μένης Διοίκησης Ν. Κορινθίας (ΑΔΑ :75ΑΟΟΡ1Φ-ΥΛΘ),
 • την αριθ.45/2019 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ με την οποία αντιστοίχως εγκρίθηκε η εν λόγω προγραμματική σύμβαση, και-
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των  Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Νανόπουλου Β. και Σαρχάνη Κ. οι οποίοι  έδωσαν  λευκή ψήφο

 

 

 1. 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης Σικυωνίων  (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)

για την εκτέλεση του έργου,    «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατά-

σταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής

Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων»,  συνολικού

προϋπολογισμού 1.000.000,00 €  το σχέδιο της οποίας ακολουθεί .

       

ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τομ. Α’/07.06.2010 )

Μεταξύ

 

«ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,

&

«ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)»

 

για το Έργο

 

«Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων»

 

 

 

 

 

ΚΙΑΤΟ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

 

 

Στο Κιάτο σήμερα την ……………………και ημέρα ……………………, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

 1. Ο Δήμος Σικυωνίων, που εδρεύει στην οδό Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο Κορινθίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τ.. ……………………………. κ. ………………………………
 2. Η ΔΕΥΑ Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ), που εδρεύει στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 29, Κιάτο Κορινθίας και εκπροσωπείται από τ.. ……………………………. κ. ………………………………,

λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
 2. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τόμος Α’/08.06.2006)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το άρθρο 225 αυτού.
 3. Το υπ’ αριθμ. 136/1996 Π.Δ. (ΦΕΚ 107/Α’/10.06.1996) περί σύστασης ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιάτου» του Ν. Κορινθίας και όπως αυτή τροποποιήθηκε ακολούθως με τις υπ’ αριθμ. 11072/2000 (ΦΕΚ 1070/Β’/30.08.2000) και 239165/2016 (ΦΕΚ 4538/Β’/30.12.2016) αποφάσεις Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα, αλλάζοντας την  επωνυμία σε Δ.Ε.Υ.Α Σικυωνίων και επεκτείνοντας την περιοχή αρμοδιότητά της στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Καλλικρατικού Δήμου Σικυωνίων.
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την αριθ. πρωτ. 142034/31-12-2018 (ΑΔΑ :ΨΗ3Χ465ΧΙ8-91Η) απόφαση ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2018, ΣΑΕ 871, Κωδ. ενάριθμου έργου : 2018ΣE
 6. Την υπ’ αριθμ. 83/2019 (ΑΔΑ: Ω4Π2Ω1Θ-576) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, περί Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (43/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων), νομιμοποιηθείσα με την με Α.Π.:62767/2019 Απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. (ΑΔΑ:75ΑΟΟΡ1Φ-ΥΛΘ).
 7. Την υπ’ αριθμ. 14/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για το έργο «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 €, εγκριθείσα με την υπ’ αριθμ. ……./2019 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.
 8. Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων όσο και του Δήμου Σικυωνίων, η αναγκαιότητα της μεταξύ τους συνεργασίας για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, καθώς η εκτέλεση έργων ύδρευσης δεν ανάγεται στο κύκλο καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ όταν υφίσταται Δημοτική Επιχείρηση επιφορτισμένη με αυτές και είναι απαραίτητη η σύμπραξη του ΟΤΑ με την Δημοτική Επιχείρηση.
 9. Την υπ’ αριθ. ………/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων.
 10. Την υπ’ αριθμ. ………/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

 

Προοίμιο

Η αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων αποκατάστασης υποδομών υδραυλικών έργων ανήκει στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), η οποία έχει εκπονήσει πλήρες φάκελο για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και έχει συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης και είναι αρμόδια για την λήψη των απαραίτητων  αδειοδοτήσεων. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι ο φορέας που θα δημοπρατήσει το υπόψη έργο, θα παρακολουθεί την εκτέλεσή του και στη συνέχεια θα έχει την ευθύνη συντήρησής του.

Το έργο «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων» χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 871, Κωδ. ενάριθμου έργου : 2018ΣE87100016) σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 142034/31-12-2018 (ΑΔΑ :ΨΗ3Χ465ΧΙ8-91Η) απόφαση ένταξης έργων.

Αντικείμενο  της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι  ο τρόπος εκτέλεσης των πληρωμών του έργου, καθώς και η υλοποίησή του από τη Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

 

Περιεχόμενο Σύμβασης

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση περιέχει :

 • Προοίμιο
 • Αντικείμενο σύμβασης
 • Υποχρεώσεις και Δικαιώματα συμβαλλομένων
 • Προϋπολογισμός –Πόροι –χρηματοδότηση
 • Διάρκεια
 • Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου
 • Επίλυση διαφορών
 • Τροποποίηση – Λοιπές ρυθμίσεις
 • Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση έχει ως αντικείμενο αφενός τον τρόπο των πληρωμών και αφετέρου την εκτέλεση του έργου από τη ΔΕΥΑΣ .

Στα πλαίσια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ο Δήμος Σικυωνίων στον οποίο θα μεταβιβάζονται οι πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», το οποίο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 871, Κωδ. ενάριθμου έργου : 2018ΣE87100016), αναλαμβάνει να μεταφέρει τα ποσά για τις πληρωμές του αναδόχου κατασκευής του έργου, όπως αυτός θα προκύψει από τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ειδικότερα, κάθε φορά θα προβαίνει στην έκδοση γραμματίου είσπραξης του Δήμου Σικυωνίων όταν κατατίθενται χρήματα στη ΤτΕ από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου και στη συνέχεια στην απόδοση του ποσού αυτού στη ΔΕΥΑΣ (με έκδοση ΧΕΠ), η οποία και θα διενεργεί τις πληρωμές του έργου.

Η ΔΕΥΑΣ διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) και αναλαμβάνει την υλοποίηση του εν λόγω έργου.

 

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων

Οι δύο συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Η ΔΕΥΑΣ αναλαμβάνει:

 • Να καθορίσει όρους δημοπράτησης και να διενεργήσει στο σύνολό της τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου
 • Να συνάψει σύμβαση με τον ανάδοχο της διαγωνιστικής διαδικασίας και να επιβλέψει την κατασκευή του
 • Να διενεργεί τις πληρωμές του έργου
 • Να έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου μετά την ολοκλήρωσης της κατασκευής του

 

 

Ο Δήμος Σικυωνίων αναλαμβάνει:

 • Να μεταβιβάζει τις πιστώσεις του έργου στη ΔΕΥΑΣ και ειδικότερα, κάθε φορά θα προβαίνει στην έκδοση γραμματίου είσπραξης του Δήμου Σικυωνίων όταν κατατίθενται χρήματα στην ΤτΕ από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου και στη συνέχεια στην απόδοση του ποσού αυτού στη ΔΕΥΑΣ (με έκδοση ΧΕΠ), η οποία και θα διενεργεί τις πληρωμές του έργου.

 

Άρθρο 3

Προϋπολογισμός –Πόροι –Χρηματοδότηση

Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής ταυτίζεται με τον προϋπολογισμό του έργου «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», που είναι 1.000.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. 2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΣΑΕ 871, Κωδ. ενάριθμου έργου : 2018ΣE87100016).

 

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ορίζεται σε είκοσι επτά (27) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της, δύναται δε να παραταθεί πριν την λήξη της, με την σύμφωνη γνώμη και των δυο μερών μέχρι την ολοκλήρωση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου του έργου «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα.

 

Άρθρο 5

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

Για την πιο αποτελεσματική εκτέλεση του παρούσας κρίνεται απαραίτητη η συστηματική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Προς τούτο με την υπογραφή της σύμβασης θα οριστεί Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου που θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου μέρους, με τον αναπληρωτή του, όπως ορίζεται ακολούθως:

 

Α) Για το Δήμο Σικυωνίων:

Ο/Η  ………………….., Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον/την  ……………………

Β) Για τη Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων:

Ο/Η ……………………, Διοικητικός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον/την  …………………….

Επίσης ορίζεται ο/η  ……………………, υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την γραμματειακή υποστήριξη τη παρούσας.

 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και ειδικότερα  η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Άρθρο 6

Επίλυση διαφορών

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Αν η επίλυση των διαφορών δεν είναι εφικτή με τον ανωτέρω τρόπο τότε δύναται να παραπέμπεται σε αρμόδια δικαστική αρχή.

 

Άρθρο 7

Τροποποίηση – Λοιπές ρυθμίσεις

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών μετά την απόφαση των αρμόδιων οργάνων τους και σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να αφορά το αντικείμενο της σύμβασης και τον τρόπο εκτέλεσης της.

 

Άρθρο 8

Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε έκαστος συμβαλλόμενος από ένα.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Για τον Δήμο Σικυωνίων               Για την Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Φυσικό αντικείμενο του έργου με τίτλο :  «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων».

 

Αντικείμενο του έργου υποδομής είναι η άμεση επισκευή και κατασκευή των δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Σικυωνίων που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. Σικυωνίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/2019 μελέτη του έργου, όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΣ.

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου

 

 

α/α Ενέργεια Εκτιμώμενη Διάρκεια Φάσης
1 Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Διεξαγωγή διαδικασίας, ανακήρυξη αναδόχου και νομιμοποίηση σχετικής απόφασης από το συντονιστή της Α.Δ .Π.Δ.Ε&Ι) Τρείς (03) μήνες
2 Έλεγχος σύμβασης κατασκευής του έργου από Ελεγκτικό Συνέδριο Δύο (02) μήνες
3 Κατασκευή Έργου Δέκα οκτώ (18) μήνες
4 Ολοκλήρωση οικονομικού αντικειμένου Τέσσερις (04) μήνες

 

 

 1. Ο ρ ί ζ ε ι, εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της

προγραμματικής σύμβασης του εν λόγω έργου, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σκαρμούτσο Νικόλαο, αναπληρούμενο από

τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, και την υπάλληλο του Δήμου Σικυωνίων κ. Παπαδά Ελένη για

την γραμματειακή υποστήριξη της προαναφερόμενης Επιτροπής.

 

 1. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί, τον Δήμαρχο, κ. Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  182/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11 . 06 . 2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

         

Print Friendly, PDF & Email