18η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

18η/2021

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Κιάτο   14/06/2021

αρ. πρωτ.: 5890

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 4555/2018 ΆΡΘΡΟ 77 §6)

v  προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
  1. Τσολάκο Γεώργιο
  1. Σώκο Δημήτριο
  1. Ζάρκο Δημήτριο
  1. Σωτηρόπουλο Ιωάννη
  1. Λέγγα Μάρκο
  1. Ρουμπέκα Γεώργιο
v  προς τους αρμόδιους προέδρους κοινοτήτων

 

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.30’πμ σε  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Ο Πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                  Αποδοχή της ΑΠ 19568/04.06.2021 απόφαση ένταξης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
2.                  Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ .
3.                  Έγκριση Συμπληρωματικής Σύμβασης, 3ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ).
4.                  Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ, έτους 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
5.                  Τροποποίηση τεχ. προγράμματος & π/υ, έτους 2021 ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
6.                  Τροποποίηση π/υ έτους 2021 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
7.                  Έγκριση της 94/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικαστικών επιμελητών για επίδοση εγγράφου της Δ/νση ΤΥ & Πολεοδομίας για την κοινοποίηση απόφασης ΔΣ.
8.                  Έγκριση της 95/2021 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για επίδοση ειδικής όχλησης της Δ/νση ΤΥ & Πολεοδομίας.
9.                  Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου -ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου- κατά τη συζήτηση της 240/ΑΣΦ240/01.06.2021 αίτησης προσωρινής διαταγής των ΓΑΛΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και λοιπών κατοίκων κοινότητας Διμηνιού.

 

Print Friendly, PDF & Email