179/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 19ης/01.06.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 179/2018

Περίληψη :

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας για το έτος 2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00′ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 5465/1-6-2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος ΔΕΝ παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 16. Πανάγου Αθανάσιος
17. Καρακούσης Ευάγγελος 18. Ζάρκος Δημήτριος 19. Σπανός Κωνσταντίνος 20. Γεώργας Χρήστος
21. Λαλιώτης Γεώργιος   22. Ρουμπέκας Γεώργιος 23. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Ραυτόπουλος Γεώργιος 2. Κελλάρης Βασίλειος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
Απόντες: 1. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 3.Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου).
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 2o

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

       Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας για το έτος 2018» , έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

Α. Το από 28-5-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής το οποίο ακολουθεί :

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

             Αρ. Πρωτ.: ΔΥ

             Κιάτο 28/5/2018

 

             ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2

ΚΙΑΤΟ

Τ.Κ. 20200

ΠΛΗΡΟΦ.: ΖΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΗΛ.:2742360151

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

2. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Θέμα:     «Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οχτάμηνης διάρκειας για το έτος 2018»

Μετά τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων που αφορούσαν την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας, ειδοποιήθηκαν οι επιτυχόντες για ανάληψη εργασίας, αλλά δεν προσήλθαν όλοι, αφού η αποδοχή είναι προαιρετική. Συγκεκριμένα, οι προβλεπόμενες θέσεις ήταν 17 (10 εργάτες καθαριότητας, 4 χειριστές μηχανημάτων έργου και 3 οδηγοί) και ανέλαβαν εργασία οι 9 (4 εργάτες καθαριότητας, 3 χειριστές μηχανημάτων έργου και 2 οδηγοί).

Επειδή το προσωπικό στο οποίο αναφερόταν η προκήρυξη είναι απολύτως απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών για την αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου μας, η έλλειψή του έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αποκομιδή των απορριμμάτων σε ένα μεγάλο μέρος του Δήμου με ότι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία. Επίσης, με την έναρξη της θερινής περιόδου και την προσέλευση μεγάλου αριθμού παραθεριστών και επισκεπτών, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για αυτού του είδους τις εργασίες, αφού ο πληθυσμός του Δήμου μας σχεδόν διπλασιάζεται.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι οριστικοί πίνακες δεν προβλέπεται να συνταχθούν σύντομα, είναι επιτακτική η ανάγκη για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με οχτάμηνη σύμβαση, αφού τα παραπάνω γεγονότα, δημιουργούν συνθήκες έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης για τις εργασίες αποκομιδής των απορριμμάτων.

Οι ανάγκες σε προσωπικό με οκτάμηνη σύμβαση είναι αυστηρά εποχιακές και δεν καλύπτονται με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό παρά το γεγονός ότι αυτό εργάζεται υπερωριακά και κατά τις Κυριακές και αργίες.

       Για τις υπηρεσίες καθαριότητας απαιτούνται οι παρακάτω ειδικότητες:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 Εργάτες γενικών καθηκόντων 7
2

ΔΕ

Οδηγών απορριμματοφόρων

1
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

8

 

Κιάτο 28/5/2018

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Β. Την από 28-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών του τμήματος Διοικητικού η οποία έχει ως εξής :

 

Προς:

κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ            

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Γραφείο: Ανθρώπινου Δυναμικού

                                                              ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έτους 2018, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το με αριθμό 3449/5-2-2018 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού για το έτος 2018 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης .

Επειδή ακολούθησαν οδηγίες όπως το αριθμ. 9873/2-4-2018 από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την προκήρυξη 3Κ/2018, στην οποία ο δήμος μας περιλάμβανε 17 θέσεις προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα διαφόρων ειδικοτήτων για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών καθαριότητας με βάσει τους προσωρινούς πίνακες αμέσως μετά την λήξη των συμβάσεων των παρατασιούχων ήτοι από 1-4-2018.

Λόγω των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας, με το αριθμ. 3413/12-4-2018 έγγραφό μας ενημερώσαμε το αρμόδιο υπουργείο για τις ενέργειές μας σχετικά με την πρόσκληση των διοριστέων με τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 3Κ/2018 , από τους προσωρινούς πίνακες προσήλθαν μόνο 7 άτομα από τους 17 διοριστέους και μόνο 3 εξ αυτών είναι εργάτες, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας να μη μπορούν να αντιμετωπίσουν τα κατεπείγοντα προβλήματα αποκομιδής απορριμμάτων. Οι προσκληθέντες διοριστέοι αρνήθηκαν να προσέλθουν και δήλωσαν ότι θα προσέλθουν για διορισμό με τους οριστικούς πίνακες της 3Κ/2018.

Σύμφωνα και με το από 28-5-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας κρίνεται απαραίτητο να γίνει άμεσα η διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης (8 μήνες) διάρκειας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα: επτά (7) εργάτες Γενικών Καθηκόντων και ενός (1) οδηγού Απορριμματοφόρου.

Κιάτο 28-5-2018

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών,

Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας

Βλάσιος B. Γεωργίου

Στο σημείο αυτό ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανόπουλος Βασίλειος πρότεινε, την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων .        

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

  • την ισχύουσα νομοθεσία
  • τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σικυωνίων (ΦΕΚ Β’ 1398/25-4-2018)  
  • το από 28-5-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
  • Την από 28-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών υπηρεσιών του τμήματος Διοικητικού – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ,

1. Ομόφωνα :

Αποδέχεται, το έκτακτο & κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του ανωτέρου θέματος αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2.Κατά Πλειοψηφία : Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου ο οποίος τάχθηκε με την πρότασή του.

Α. Διαπιστώνει,ότι συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την άμεση πρόσληψη εποχιακού προσωπικού γιατην ομαλή και έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων στην πόλη και στις 35 Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας, αφού το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στο από 28-5-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής .

 

Β. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και για τις αυξημένες εποχιακές ανάγκες των ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων, και ειδικότερα για την περισυλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων, όπως παρακάτω:

  1. 1.Εργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ 16 : Επτά (7) άτομα.
  2. 2.Οδηγός απορριμματοφόρου ΔΕ 29:    Ένα     (1) άτομο.

Γ. Η δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις τον προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 και τους Κωδικούς Αριθμούς :

  • στον Κ.Α. 20-6041.001 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» ποσού 218.391,61€
  • στον Κ.Α. 20-6054.001 με τίτλο:       «ΕΦΚΑ – πρώην εργοδοτική εισφορά υπερ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ» ποσού 52.211,82€

 

Δ. Για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις των άρθρων 21 του Ν. 2190/94 (όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του 3051/2002)   και 23 του Ν. 2190/94, μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης.

 

 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 179 /2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 01.06.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email