178/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 20ης/5.10. 2022  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  .

 

Αρ.  Απόφασης:   178/2022

Περίληψη:  Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού  Λειτουργίας  της «Λαϊκής  Αγοράς  Σικυώνος – Κιάτου».

       

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η  του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.15319/30-9-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 24 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεωργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Φιακάς Παναγιώτης  10. Θελερίτης Γεώργιος  11. Τσιόγκας Νικόλαος                         12. Λέγγας Μάρκος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Γαλάνης Βασίλειος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Μαστοράκης Δημήτριος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Κατσιμπούλας Αντώνιος 19. Γκούμας Σταμάτιος 20. Σαρχάνης Κων/νος
21.Παπαβασιλείου Νικόλαος 22.Μπακόλιας Παναγιώτης  23. Χουσελάς  Ευάγγελος 24. Νανοπουλος Βασιλειος
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

     
 

1. Aλεξόπουλος Βασίλειος

 

2 Σώκος Δημήτριος

 

3. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

 
       
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού  
       
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 3. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 29. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 30. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 31. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
 32. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  33. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 34. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ :     —-  

  Στην συνεδρίαση παραβρεθεί η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση

των πρακτικών.

 

4ο    Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού  Λειτουργίας  της «Λαϊκής  Αγοράς  Σικυώνος – Κιάτου», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

  1. Το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας της «Λαϊκής Αγοράς  Σικυώνος – Κιάτου»,

 

 

  1. Την αριθ. 36/2022 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου .

 

  1. Την αριθ. 26/2022 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας «Λαϊκής  Αγοράς  Σικυώνος – Κιάτου»,   
  • τα παραπάνω αναφερθέντα, – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

(Ο Πρόεδρος της Κοινότητας  Σικυώνος- Κιάτου δεν παραβρεθεί στην παρούσα συνεδρίαση και στη συζήτηση του εν λόγω θέματος  αν και κλήθηκε νόμιμα)

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

Α. Εγκρίνει,τον Κανονισμό  Λειτουργίας της «Λαϊκής  Αγοράς  Σικυώνος – Κιάτου», ο οποίος έχει ως ακολούθως

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

 

Άρθρο 1°

Πλαίσιο λειτουργίας

Η λαϊκή αγορά Κιάτου θα λειτουργεί στην περιοχή «Μεσοποταμία» (δυτικά της οδού Πετμεζά) Βόρεια και Νότια της οδού Παναγή Τσαλδάρη και εκτός ορίων Ζώνης απαλλοτρίωσης ΓΑΙΑ Ο.Σ.Ε., κάθε Σάββατο.

Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής :

α. Για τη χειμερινή περίοδο (28/10 έως 25/03) από 07:00 μέχρι 14:00.

β. Για τη θερινή περίοδο (26/03 έως 27/10) από 06:30 μέχρι 14:00.

Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών και παραγωγών) που κατέχουν νόμιμες άδειες, στους χώρους της λαϊκής αγοράς προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, για να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται μία ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς.

Απαγορεύεται η  διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει.

Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς, από το προηγούμενο βράδυ.

 

Άρθρο 2°

Άδειες

Για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου στη λαϊκή αγορά, απαιτείται κατοχή άδειας που βρίσκεται σε ισχύ και διακρίνεται σε:

Α) άδεια παραγωγού πωλητή σε λαϊκή αγορά και

Β) άδεια επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά.

 

Άρθρο 3°

Όροι λειτουργίας

Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου.

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (αστυνομικό, ασθενοφόρο, πυροσβεστικό κ.λ.π.), καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την ομαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς.

Τα παραχωρούμενα μέτρα κατάληψης χώρου στη λαϊκή αγορά είναι 3μ. μήκος Χ 2μ. πλάτος, δηλαδή έξι (6) τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν σε μια (1) θέση.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα της λαϊκής αγοράς στο οποίο θα απεικονίζονται οι θέσεις και θα αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές θέσεις.

Θα τοποθετηθεί περίπτερο (κιόσκι) με αναρτημένη την κάτοψη της λαϊκής αγοράς, στην οποία θα εμφανίζονται οι τομείς κατ’ είδος προϊόντων. Θα τοποθετηθούν, επίσης, δελτία και κυτίο παραπόνων.

Τα εκθετήρια των πωλητών, πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή (παραγωγός ή επαγγελματίας) και την πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.

Οι θέσεις της λαϊκής αγοράς καθορίζονται σε:

α) σε θέσεις που αποδίδονται δε παραγωγούς πωλητές οι οποίες βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα και

β) σε θέσεις που αποδίδονται δε επαγγελματίες πωλητές οι οποίες βρίσκονται στο δυτικό τμήμα.

Απαγορεύεται η εμπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα όπως τοποθέτηση εκθετηρίων, πάγκων, εργαλείων κ.λ.π. στους χώρους της λαϊκής αγοράς κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί, από κατόχους αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (παραγωγούς και επαγγελματίες).

Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Ο Δήμος θα μεριμνά, για την τοποθέτηση ικανού αριθμού χημικών αποχωρητηρίων σε συγκεκριμένους χώρους, χωρίς να δημιουργείται προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής.

Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου καθαριότητα (πλύσιμο κ.λ.π.) του χώρου της λαϊκής αγοράς.

 

Άρθρο 4°

Υποχρεώσεις πωλητών

Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1μ. επί 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική περιοχή, τουλάχιστον ο νομός, που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.

Οι επαγγελματίες πωλητές αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1μ. επί 0,40 μ., στην οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ» και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.

Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.

Τα προς πώληση προϊόντα πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε εκθετήρια έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.

Απαγορεύεται, η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους πωλητές, η αυξομείωση των διαστάσεων των χωροθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.

Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων από τους πωλητές επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των θέσεων. Απαγορεύεται το κρέμασμα των προϊόντων  κατακόρυφα, πλάγια ή στο ύψος του στεγάστρου που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση σταντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα προϊόντα τους.

Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από τον Δήμο και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.

Ο πωλητής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να έχει αυτοπρόσωπη παρουσία στον χώρο πώλησης των προϊόντων του. Ο πωλητής μπορεί να αναπληρώνεται από ενήλικο πρόσωπο, εφόσον αυτό δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου. Η αναπλήρωση γίνεται από πρόσωπο με το οποίο ο πωλητής έχει συγγένεια α’ βαθμού ή από τον/την σύζυγο ή τον συμβίο/α, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 4356/2015 (Α’ 181), ή από δηλωμένο υπάλληλο για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, ανά ημερολογιακό έτος.

Για την αναπλήρωση, υποβοήθηση πωλητή και πρόσληψη υπαλλήλων εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 4849 / 2021 (Φ.Ε.Κ Α’ 207).

Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής.

Ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι για την καθαριότητα του χώρου τους, την συγκέντρωση των απορριμμάτων σε σακούλες ή δοχεία και την τοποθέτησή τους στα σημεία συλλογής τους από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των αλιευμάτων.

Ο καθαρισμός των αλιευμάτων επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων (L 139), και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής.

Τα απόνερα και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη συνέχεια αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα ανάλογα, με το χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των όμβριων υδάτων.

Απαγορεύεται στους πωλητές η εγκατάλειψη εκθετηρίων, πάγκων, εργαλείων κ.λ.π. μετά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς.

Η παραμονή των πωλητών ή των εκπροσώπων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού περί «κοινοχρήστων χώρων».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων.

 

Άρθρο 5°

ΈΛΕΓΧΟΣ

Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος είναι οι αρχές του άρθρου 58 του Ν. 4849 / 2021 (Φ.Ε.Κ Α’ 207) όπως ισχύει.

 

Άρθρο 6°

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ

Οι προσερχόμενοι στη λαϊκή αγορά, κάτοχοι άδειας επαγγελματίες ή παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών, καταβάλουν στο Δήμο ημερήσιο τέλος θέσης για τη δραστηριοποίηση σε αυτή  και την κάλυψη των πάσης φύσεων αναγκών της. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και καταβάλλεται μηνιαίως είτε σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου είτε στο ταμείο του Δήμου Σικυωνίων.

Η απαλλαγή από τα κατόχου θέσης δραστηριοποίησης, καθορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4849 / 2021 (Φ.Ε.Κ Α’ 207) όπως ισχύει.

 

Άρθρο 7°

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Για τις παραβάσεις του παρόντος επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 62 του Ν. 4849 / 2021 (Φ.Ε.Κ Α’ 207) όπως ισχύει.

 

 

Άρθρο 8°

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος  κανονισμού παύει  η ισχύς προηγούμενων σχετικών αποφάσεων.

 

 

Άρθρο 9°

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

 

 

Β. Κοινοποιεί, την παρούσα  απόφαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων:

  • στο Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης,
  • στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 178/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 5. 10 . 2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email