176/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14ς /8.5.2019 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 176/2019

Περίληψη : Επί της αριθ. 24923/4-4-2019 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών, στους Συνδυασμούς των Υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και  άλλων λεπτομερειών».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε έ κ τ α κ τ η & κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 5430/7.5.2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  17 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Μπούρης Ευάγγελος
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κελλάρη Ιωάννα
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Χρυσικός Παύλος
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14. Γεώργας Χρήστος 15. Κουκουμέλης Γεώργιος 16 Σωτηρόπουλος Ιωάννης
17. Μπακόλιας Παναγιώτης      
Απόντες
1. Τσιάνος Ιωάννης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7. Ρουμπέκας Γεώργιος 8. Σπανός Κωνσταντίνος
9. Νανόπουλος Βασίλειος 10. Ραυτόπουλος Γεώργιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :   1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2.Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
       
Απόντες : 1. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
       
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : Ουδείς      
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης

 • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας τα μέλη για το έκτακτο & κατεπείγων της παρούσας συνεδρίασης και του μοναδικού θέματος αυτής με  τίτλο: «Επί της αριθ. 24923/4-4-2019 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών, στους Συνδυασμούς των Υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και  άλλων λεπτομερειών», λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
 • Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 .

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα παρακάτω :

 

          Η σημερινή συνεδρίαση συγκαλείτε σύμφωνα με την 24923/4-4-2019 απόφαση του υπ. εσωτερικών και αφορά στον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο.

Θεωρώ δεδομένο ό είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε την αισθητική της πόλης και να εξασφαλίσουμε την προβολή των θέσεων των κομμάτων και των συνδυασμών.

   Όσον αφορά το πρώτο. Προτείνω να μην επιτραπούν αεροπανώ ό και αφίσες καθώς και η τοποθέτηση περιπτέρων. Επιτρέπεται η τοποθέτηση έως δύο ταμπλώ  για αφίσες και ανακοινώσεις έμπροσθεν των εκλογικών κέντρων εάν και εφόσον το πλάτος του πεζοδρομίου το επιτρέπει. Επιτρέπεται η μεγαφωνική ενημέρωση των πολιτών για σύγκλιση  συγκεντρώσεων την ημέρα της εκδήλωσης όσο και την προηγούμενη εφόσον δεν έχει προγραμματιστεί άλλη εκδήλωση και οπωσδήποτε εκτός ωρών κοινής ησυχίας.  Οι χώροι των ανοιχτών συγκεντρώσεων θα καθαρίζονται το πρωί της επομένης με ευθύνη της υπηρεσίας περιβάλλοντος. Για το λόγω αυτό τα κόμματα και οι συνδυασμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν την υπηρεσία για την ημέρα και το τόπο συγκέντρωσης προκειμένου να διευκολύνουν τον ανάλογο προγραμματισμό. Η αίθουσα εκδηλώσεων θα παραχωρείται στα κόμματα και τους συνδυασμούς πλην Χρυσής Αυγής για την οποία το Δ.Σ. έχει αποφανθεί.

   Όσον αφορά στη χθεσινή συνάντηση, αισθάνομαι την ανάγκη να συγχαρώ τον αντ/ρχο κ. Μυττά για την ανοχή του και την προσπάθεια που κατέβαλε ώστε να αποφευχθεί η πόλωση. Οφείλω να αναφερθώ σε δύο περιπτώσεις στη μία με την έναρξη της συζήτησης υποψήφιος δήμαρχος έθεσε όρους (θα αναφερθώ στη συνέχεια σ’ αυτούς) για να αποδεχθεί την όποια απόφαση της επιτροπής ή του Δημοτικού συμβουλίου . Θέλω να πω στον εν λόγω κύριο ότι όρους δε θέτει ούτε ο Σταματόπουλος ούτε ο Λεονάρδος ούτε κανένας άλλος, όρους θέτει το Δημοτικό Συμβούλιο και οφείλουν όλοι να συμμορφωθούν. Ποιο είναι το σημείο τριβής. Είναι το πανό που βρίσκεται στην πρόσοψη του Δημαρχείου και ενημερώνει για το νερό και το δεύτερο ο φωτεινός πίνακας που ενημερώνει για την ένταξη έργων σε προγράμματα. Συνάδελφοι σε αυτή τη θητεία έγινε μια τεράστια προσπάθεια από όλους . από άλλους λόγω θεσμικής θέσης περισσότερο. Ο Δήμαρχος, και είναι προς τιμή του, αναγνωρίζει τη συμβολή  ιδιαίτερα της μειοψηφίας που με τη συμπεριφορά της διευκόλυνε  την όποια προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή απέδωσε και συνεχίζει να αποδίδει καρπούς. Για την προσπάθεια αυτή  κρινόμαστε  από τους πολίτες. Προφανώς επιθυμούμε την κριτική τους και θα έλεγα την αυστηρή αλλά γόνιμη  κριτική. Για να συμβεί αυτό ο πολίτης δικαιούται και πρέπει να είναι ενημερωμένος. Αν η ενημέρωση δεν είναι σωστή να καταγγελθούμε.  Αρνούμαι να στερήσω για χάρη οποιουδήποτε την πληροφόρηση από τον πολίτη για τις εξελίξεις στο Δήμο. 

   Η απόφασή μας αυτή θα κοινοποιηθεί στα κόμματα και τους συνδυασμούς. Για θέμα που δεν αναφέρεται στην απόφαση θα αποφασίζει το Δ.Σ. σ έκτακτη συνεδρίασή του.

   Κάθε ενέργεια αντίθετη στην εν λόγω απόφαση αίρεται με ευθύνη της υπηρεσίας περιβάλλοντος.

 

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής συνδυασμού κ. Σαρχάνης ΚωνΙνος ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω:

………Στην Κοινή σύσκεψη αποφασίσαμε να κατέβουν τα πανώ της ΔΕΥΑΣ και ο ηλεκτρονικός πίνακας να μην ανακοινώνει χρηματοδοτήσεις και την πορεία των έργων της Δημοτικής Αρχής.

 

Πρόεδρος : …. Αν και με βρίσκει αντίθετο η πρόταση αυτή,  για τους λόγους που προανέφερα  στη εισήγησή μου, θα  δεχτώ την πρόταση του κ. Σαρχάνη  .

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • την ισχύουσα νομοθεσία
 • την αριθ. 24923/4-4-2019 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών,
 • το από 7-5-2019 Πρακτικό της Κοινής Σύσκεψης
 • την αριθ.1025/15/63β/4-4-2014 απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας  Τάξης
 • την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αν. Λεονάρδου,  – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 1. Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του μοναδικού θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

 1. 2. Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι, τον τρόπο χρήσης των Κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σικυωνίων που διατίθενται στους Συνδυασμούς των Υποψηφίων, για την εκλογική τους προβολή ως ακολούθως

 

 • Απαγορεύεται η ανάρτηση πανώ ή  αεροπανώ ή άλλων αντικειμένων  πάνω από δρόμους , πλατείες και λοιπούς χώρους .  

 

 • Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αφισών ή άλλων εντύπων  σε χώρους πλέον αυτών που καθορίζονται με την παρούσα.  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 • Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση περιπτέρων ή άλλων κατασκευών .

 

 • Επιτρέπεται η τοποθέτηση έμπροσθεν των εκλογικών κέντρων, δυο ταμπλό – σταν , για την επικόλληση αφισών ή άλλων λοιπών εντύπων οι διαστάσεις των οποίων δεν θα εμποδίζουν την διέλευση πεζών και οχημάτων .

 

 • Επιτρέπεται η μεγαφωνική ενημέρωση των πολιτών για την σύγκλιση συγκεντρώσεων την ημέρα πραγματοποίησης της συγκέντρωσης,  όσο και την προηγουμένη,  εφόσον,  δεν έχει προγραμματιστεί άλλη συγκέντρωση και οπωσδήποτε εκτός ωρών κοινής ησυχίας .

 

 • Οι χώροι των ανοιχτών συγκεντρώσεων θα καθαρίζονται το πρωί της επομένης ημέρας  με ευθύνη της υπηρεσίας περιβάλλοντος. (Για το λόγω αυτό τα κόμματα και οι συνδυασμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν την υπηρεσία για την ημέρα και το τόπο συγκέντρωσης προκειμένου να διευκολύνουν τον ανάλογο προγραμματισμό.)

 

 •  Η αίθουσα εκδηλώσεων θα παραχωρείται στα κόμματα και τους συνδυασμούς μετά από αίτημά τους, το οποίο θα υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσίας του Δήμου,  πλην Χρυσής Αυγής για την οποία το Δ.Σ. έχει αποφανθεί

 

 • Για θέματα – αιτήματα  που δεν συμπεριλαμβάνονται  στην παρούσα απόφαση μας , θα αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο  σε  έκτακτη συνεδρίασή του.

 

 • Οι προεκλογικές ομιλίες σε ανοικτό χώρο θα πραγματοποιούνται,  κατόπιν εγκρίσεως της αστυνομικής αρχής  μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων στο οικείο αστυνομικό Τμήμα .

 

 

 1. Κάθε ενέργεια αντίθετη στην εν λόγω απόφαση αίρεται με ευθύνη της υπηρεσίας περιβάλλοντος.

 

 

 1. Η παρούσα απόφασή μας κοινοποιείται στα πολιτικά κόμματα και στους επικεφαλής των υποψήφιων των συνδυασμών προκειμένου να λάβουν γνώση .

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 176/2019

Ακριβές Απόσπασμα

 Κιάτο 8-5-2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email