175/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης /24.4.2019 Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 175/2019

Περίληψη : Επί  αιτήματος της Ένωσης Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου περί παραχώρησης χώρου εντός του αλσυλλίου της Τ.Κ. Κ. Διμηνιού για πραγματοποίηση εκδήλωσης κατά τον εορτασμό της «Πρωτομαγιάς» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Απριλίου 2019 ημέρα Μ. Τετάρτη  και ώρα 14:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε έ κ τ α κ τ η & κ α τ ε π ε ί γ ο υ σ α συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4960/24.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  16 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Τσιάνος Ιωάννης 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κελλάρη Ιωάννα
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Χρυσικός Παύλος
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Κουκουμέλης Γεώργιος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
Απόντες
1. Μπακόλιας Παναγιώτης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Φιακάς Παναγιώτης 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Νανόπουλος Βασίλειος 10. Πανάγου Αθανάσιος  11.Ραυτόπουλος Γεώργιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  Ουδείς      
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας 13. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 14.Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : Ουδείς      
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 21. Σκούπας Α. (Μποζικών) 22.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ουδείς 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

2ο Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης

  • Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί αιτήματος της Ένωσης Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου περί παραχώρησης χώρου εντός του αλσυλλίου της Τ.Κ. Κ. Διμηνιού για πραγματοποίηση εκδήλωσης κατά τον εορτασμό της «Πρωτομαγιάς», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστάσιος Λεονάρδου υπενθύμισε στο Σώμα  ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
  • Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον τις παρούσας συνεδρίασης, και του θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το με αριθ. 50/21-4-2019 σχετικό αίτημα της Ένωσης Μικρασιατών με το οποίο αιτούνται:   α) Την παραχώρηση χώρου του Αλσυλλίου της Τ.Κ. Κ. Διμηνιού για την πραγματοποίηση εκδήλωσης κατά τον εορτασμό της «Πρωτομαγιάς» , αναβιώνοντας το έθιμο του «ΜΑΓΙΟΞΥΛΟΥ», – και

β)  Την παραχώρηση του ίδιου χώρου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης  – διαγωνισμού με τίτλο,  «ΠΟΙΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ» την 3η Αυγούστου 2019,  

 

και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

  • το αριθ. 50/21-4-2019 σχετικό αίτημα της Ένωσης Μικρασιατών , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομοφωνα

  1. Αποδέχεται,το έκτακτο & κατεπείγον της συνεδρίασης και του ανωτέρω θέματος αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

 

  1. 2. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, το με αριθ. 50/21-4-2019 αίτημα της Ένωσης Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου και συγκεκριμένα, την παραχώρηση χώρου εντός του Αλσυλλίου της Τοπικής Κοινότητας  Κάτω  Διμηνιού,  για την πραγματοποίηση εκδήλωσης κατά τον εορτασμό της «Πρωτομαγιάς» , αναβιώνοντας το έθιμο του «ΜΑΓΙΟΞΥΛΟΥ».

 

  1. Όσο για το δεύτερο σκέλος του αιτήματος που αφορά, πραγματοποίηση εκδήλωσης την 3η Αυγούστου 2019, λόγω του ότι,  δεν εμπίπτει στις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (έκτακτο & κατεπείγων λόγω καταληκτικών ημερομηνιών) το Δημοτικό Συμβούλιο να επαναφέρει το θέμα προς συζήτηση σε τακτική συνεδρίαση αφού προηγηθεί  νέο αίτημα της Ένωσης Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου .

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 175/2019

Ακριβές Απόσπασμα

 Κιάτο 24/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email