173/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 12ης  /23.4.2019 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 173/2019

Περίληψη : Επί της αριθ. 124/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων με θέμα: « Υποβολή πρότασης στο νέο ΕΣΠΑ του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο: «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας» και υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους της Π.Ε. Κορινθίας στο πλαίσιο της πρότασης .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Απριλίου 2019 ημέρα Μ. Τρίτη   και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4726/18.04.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  17 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κελλάρη Ιωάννα
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Χρυσικός Παύλος
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15 Μπακόλιας Παναγιώτης 16. Ραυτόπουλος Γεώργιος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος      
Απόντες
1 Τσιάνος Ιωάννης 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7.  Φιακάς Παναγιώτης 8.Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Νανόπουλος Βασίλειος 10. Πανάγου Αθανάσιος    
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1.Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)  2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
       
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 9. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 10.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
12. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Σκούπας Α. (Μποζικών) 2.ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου)  
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) .    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Ουδείς

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

8ο΄ Θέμα   

Ημερήσιας Διάταξης

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Επί της αριθ. 124/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων με θέμα: « Υποβολή πρότασης στο νέο ΕΣΠΑ του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο: «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας» και υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους της Π.Ε. Κορινθίας στο πλαίσιο της πρότασης», ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 1. Την Κοινή Υπουργική απόφαση με αριθ. Δ23/οικ.14435-1135/2016 (ΦΕΚ 854Β) ΚΥΑ  «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας».

 

 1. Την αριθ. αριθ. 487/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί, «Ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων».

 

 1. Το με αριθ. πρωτ. 1130/28-3-2019 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων  με το οποίο:   α) Μας διαβιβάζει την αριθ. 124/2019 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του,  περί «Υποβολή πρότασης στο νέο ΕΣΠΑ του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο: «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας» και υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους της Π.Ε. Κορινθίας στο πλαίσιο της πρότασης»  και β) Καλεί τον Δήμο μας  για την συμμετοχή του στην προαναφερόμενη πρόταση και στην υπογραφή της  σχετικής προγραμματικής Σύμβασης  .

 

 1. Την Προγραμματική Σύμβαση με ΑΔΑ: 6ΚΔ2ΩΛ7-ΑΧΘ του  Δήμου Κορινθίων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους  της Π.Ε. Κορινθίας, ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ,  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και ΝΕΜΕΑΣ για την υλοποίηση της πράξης «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο  …Σικυωνίων…..»

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την Κοινή Υπουργική απόφαση με αριθ. Δ23/οικ.14435-1135/2016 (ΦΕΚ 854Β) ΚΥΑ
 • την αριθ. 3348/28-11-2018(Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ 56 Α/Α ΟΠΣ:3308 Εκδοση: 2/0)
 • την Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου και την τροποιητική αυτής με την αριθ. πρωτ.3751/24-12-2018 ((Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ 56 Α/Α ΟΠΣ:3308 Εκδοση: 3/0)
 • την αριθ. 487/2016 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων
 • το με αριθ. πρωτ. 1130/28-3-2019 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων 
 • την αριθ. 124/2019 απόφαση του Δ. Σ. του Δήμου Κορινθίων 
 • την σχετική Προγραμματική Σύμβαση , με ΑΔΑ: 6ΚΔ2ΩΛ7-ΑΧΘ –  και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα   

 

Α. Ε γ κ ρ ί ν ε ι,   την  συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων  στην πρόταση που υποβάλλει ο Δήμος Κορινθίων με τίτλο:

«Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας»,  προϋπολογισμού 362.880,00€ και διάρκεια λειτουργίας 3 έτη, στο πλαίσιο της με

αρ. πρωτ: 3348/28-11-2018 (Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ 56 Α/Α ΟΠΣ: 3308 Έκδοση: 2/0) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ.: 3751/24-12-2018 (Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΛ 56 Α/Α ΟΠΣ: 3308 Έκδοση:3/0), άξονας Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», με τίτλο: «Λειτουργία one stop shop / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες (Β΄ ΦΑΣΗ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Τα Κέντρα Κοινότητας με περιοχή ευθύνης την οικεία Περιφερειακή Ενότητα διαμορφώνουν ένα ενιαίο δίκτυο υπηρεσιών αντιμετώπισης της φτώχειας και κοινωνικής ένταξης με στόχευση στις ευπαθείς και περιθωριοποιημένες ομάδες («Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας»).

Το «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας» θα καλύπτει το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και θα διαρθρώνεται ως εξής:  Κέντρο Κοινότητας – Κεντρική Μονάδα, στο Δήμο Κορινθίων έδρας της Π.Ε. Κορινθίας Κέντρο Κοινότητας – Κινητή Μονάδα, με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Π.Ε Κορινθίας

 

Β . Ε γ κ ρ ι ν ε ι ,  την σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  Δήμου Κορινθίων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους  της Π.Ε. Κορινθίας, ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ,  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ,  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ  και ΝΕΜΕΑΣ για την υλοποίηση της πράξης «Συγκρότηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο  …Σικυωνίων…..» , η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Γ. Ο ρ ί ζ ε ι,   τη  Δημοτική Σύμβουλο κ.  Μπουζιάνη Βασιλική,  με αναπληρωτή της τον κ. Κουκουμέλη  Γεώργιο,  ως εκπροσώπους  του Δήμου Σικυωνίων  στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 8 της εν λόγω σύμβασης.

 

Δ. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ι,  τον Δήμαρχο  κ. Σπυρίδων Σταματόπουλο για την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης .

 

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  173/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 23.04.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email